2% v roku 2018

2% v roku 2018

Vedúci skupín/klubov, členovia SSS a naši priaznivci,

v roku 2018 môžete poukázať 2 (3) % z dane za rok 2017 a to prostredníctvom tlačív v prílohe.
Na základe informácie Finančného riaditeľstva SR je možné v roku 2018 poukázať 2(3) % už len na zverejnených tlačivách FR SR – Vyhlásenie (príloha č. 1 + poučenie) a Potvrdenie (príloha č. 2).

Potvrdenie vám vystaví zamestnávateľ na požiadanie (žiadosť – príloha č. 3 + poučenie) najneskôr do 16. apríla 2018. Potvrdenie o zaplatení dane je prílohou Vyhlásenia.

Toto Vyhlásenie s Potvrdením je potrebné predložiť správcovi dane najneskôr do 30. apríla 2018.

Odporúčanie na podanie platného tlačiva:

–        podať vyplnené Vyhlásenie a Potvrdenie na samostatných listoch – na druhej strane listov nesmie byť nevyplnené štruktúrované tlačivo.

–        podať vyplnené Vyhlásenie na jednej strane listu s vyplneným Potvrdením na druhej strane listu

S pozdravom

M. Strmenská

sekretariát SSS

Pridaj komentár