Novinky (Page 5)

Ústredná evidencia a dokumentácia jaskýň patrí k hlavným úlohám Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši. Všetky písomné a grafické dokumenty sú uložené v archíve podzemných krasových javov. Informácie o jaskyniach v elektronickej forme sú uložené v Národnej databáze jaskýň (NDJ), ktorá poskytuje základné identifikačné a odborné údaje o jaskyniach, ich stave zachovania, ochrany a potencionálneho ohrozenia a archivuje dokumenty s tým súvisiace. Pri získavaní údajov do databázy spolupracuje s jaskyniarskymi organizáciami: Slovenskou speleologickou spoločnosťou (SSS), jej členovia objavujú jaskyne, vykonávajú prieskum, ochranu a dokumentáciu, so Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) a jej zložkami Správou slovenských jaskýň (SSJ) – zabezpečuje ochranu,Čítaj ďalej …

Pre kluby a členov Slovenskej speleologickej spoločnisti ponúkame web priestor zdarma v tvare nazov.sss.sk. Na získanie viac informácii ma kontaktujte na michal.danko@gmail.com   PODMIENKY ZÍSKANIA SUBDOMÉNY: 1.       Samostatnosť – články, fotky a úpravu web stránky si zabezpečuje skupina sama. 2.       Všetky informácie  na stránke budú v súlade so stanovami SSS a mať jaskyniarsky charakter 3.       Na stránke sa musí nachádzať linka sponzora websupport.sk 4.       Na stránke nesmie byť žiadna iná reklama 5.      Novinky z web stránky bude možné odoberať cez RSS      ČO PONÚKAMEČítaj ďalej …

SSS kalendar 2014

  Chcete mať doma náš nový jaskyniarsky nástenný kalendár formátu A3 (29,7 x 42 cm) s 13 jedinečnými fotkami P. Kočiša, P. Staníka a P. Medzihradského, s menným kalendáriom, každý mesiac na samostatnej strane? Objednajte si ho alebo kúpte za 9,50 € na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši, tel. 044/552 45 56, 0908 931 034, 0905 488 028, speleo@ssj.sk.  Čítaj ďalej …