O nás (Page 2)

Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)

je odborné občianske združenie záujemcov o kras a speleológiu. Dnes má zhruba 800 členov, ktorí pôsobia v 51 jaskyniarskych skupinách a kluboch po celom Slovensku. Ich hlavným poslaním je poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť jaskyne, ako aj ďalšie krasové javy.

Členovia SSS sú oprávnení vykonávať speleologickú činnosť, najmä zúčastňovať sa na prieskume a výskume jaskýň, podľa stanov SSS, príslušných zákonov a predpisov. Aktívne sa podieľajú na ochrane prírody a životného prostredia v Slovenskej republike, na environmentálnej výchove a vzdelávaní širokej verejnosti. Nemožno obísť ani celospoločenské využitie výsledkov našich speleológov v geológii, pri výstavbe ciest, tunelov či vodných diel v krase, pri vyhžadávaní zdrojov pitnej vody alebo pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu. Pritom svoje mnohostranné aktivity úspešne rozvíjajú nielen doma, ale aj v zahraničí. Napríklad v úzkej spolupráci s členmi Českej speleologickej spoločnosti zaznamenali niekoľko dĺžkových a hĺbkových rekordov v jaskyniach a jaskynných priepastiach v Európe i inde vo svete. Nie bezdôvodne sa Slovenská speleologická spoločnosť stala jedným zo zakladajúcich členov Medzinárodnej speleologickej únie – UIS.

speleorescue400

  Jaskyniarska záchranná skupina Horskej záchrannej služby tiesňové tel. číslo HZS 183 00  Peter Nemec 0903 624 108 (vedúci JZS), speleo@hzs.sk www.speleorescue.sk     Spolupracujúci dobrovoľní jaskynní záchranári z radov SSS:     Meno Priezvisko klub SSS mobil oblasť 1 Peter Medzihradský JK Dubnica nad Váhom 0905380671 západ 2 Ján Marek JK Dubnica nad Váhom 0911586874 západ 3 Ondrej Novák JK Dubnica nad Váhom 0911197265 západ 4 Pavol Pokrievka ml. JK Speleo Turiec 0902263520 západ 5 Patrik Neuschel JK Speleo Turiec 0907874171 západ 6 Maroš Lejava JK Speleo Turiec 0915461441 západ 7 Pavel Herich JK Demänovská dolina 0944108618 západ 8 Juraj Míšaný Jaskyniari Plavecké PodhradieČítaj ďalej …

  Webstránka www.sss.sk je oficiálnou stránkou Slovenskej speleologickej spoločnosti. V prípade akýchkoľvek pripomienok, návrhov alebo podnetov z vašej strany, kontaktujte redakciu webu:     Zodpovedný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček, PhD. e-mail: lukasvlcek@yahoo.com   Redaktor/Administrátor: Ing. Michal Danko e-mail: michal.danko@gmail.com  Čítaj ďalej …

Výbor je výkonným a riadiacim orgánom, ktorý v období medzi zasadaniami predsedníctva riadi život SSS. Výbor sa skladá z predsedu SSS, podpredsedu, tajomníka, ekonóma a najmenej troch členov výboru. Viac informácií nájdete v článku 7 Stanov Slovenskej speleologickej spoločnosti.   ČLENOVIA VÝBORU SSS Ing. Peter Holúbek – – predseda SSS, Liptovské Behárovce č. 53, 032 21 Liptovské Behárovce Tel.: 044 552 20 61, 044 547 72 38, 0904 333 613 E-mail: holubek@smopaj.sk   Mgr. Bohuslav Kortman , Stred 66/61, 01701 Považská Bystrica Tel.: 042 432 10 64, 0905 488 028 E-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk   RNDr. Peter Magdolen, PhD. – podpredseda, Opavská 26/A, 831 01 Bratislava Tel.:Čítaj ďalej …