baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b
Vytlačiť

PF 2018

pf-SSS

Vytlačiť

V Liptovskom Mikuláši bude nová ulica pomenovaná po Antonovi Droppovi

A. DroppaMestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2017 schválilo na návrh Slovenskej speleologickej spoločnosti z roku 2014 názov novej ulice v mestskej časti Palúdzka podľa významného slovenského jaskyniara Antona Droppu.

Vytlačiť

Seminár Využívanie 3D technológií na dokumentáciu podzemných priestorov

logoV piatok 24. 11. 2017 od 12:00 sa v priestoroch SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši uskutoční pod
záštitou SSS odborné stretnutie na témy týkajúce sa nástupu nových 3D technológií a ich
využitie v speleologickej praxi. Stretnutie bude prebiehať formou štruktúrovanej diskusie na
témy uvedené nižšie, s cieľom uviesť zúčastnených do aktuálnej situácie v obore (súvisiacich)
3D technológií a hľadať riešenia a možnosti uspokojenia dokumentačných a výskumných
potrieb jednotlivých účastníkov.
Hlavné body programu stretnutia:
1. Spôsoby získavania 3D údajov
2. Automatizácia merania
3. SLAM algoritmy
4. Práca s mračnom bodov
5. Analýza prvkov mračna bodov a tvorba máp
6. Tvorba 3D modelov

 

Pavel Herich

Vytlačiť

† Edo Kladiva

eduard-kladivaDostala  sa knám smutná správa, že 3. 11. 2017 v ranných hodinách zomrel náš dlhoročný člen jaskyniarskej skupiny a predseda SK Cassovia v rokoch 1994 - 1997 


                                        Edo  K l a d i v a
 
Bol jaskyniarom s bohatými skúsenosťami v prieskume a dokumentácii jaskýň. 
Posledné naše spoločné stretnutie bolo pri príležitosti 20. výročia Veľkého Traverzu v Drienovských kúpeloch z ktorého prikladám aj spoločnú fotografiu. 
 
Posledná rozlúčka bude v Košickom krematóriu  9.11.2017 t.j. vo štvrtok o 14.00 hod.
 
Česť jeho pamiatke.
 
Jožo Thuróczy
predseda SK Cassovia 
kladiva
Vytlačiť

† Emil Kavalír 1931 - 2017

Emil KavalírSmallDňa 12.10.2017  zomrel vo veku 86 rokov  Emil Kavalír, čestný člen SSS a dlhoročný vedúci oblastnej skupiny Trenčianske Teplice.  Pracoval v krasových územiach Teplickej vrchoviny, v Jaskyni pod Jeleňom, Jánošíkovej jaskyni, v pohorí Baske objavil v roku 1972 Kuniu jaskyňu dlhú 25 m. Sondážne práce  vykonával  v Dupnej diere, Šípovej jaskyni, Bielej jaskyni v Nárožnej  a mnohých ďalších. Pre podlomené zdravie posledné roky života prežil v Centre sociálnych služieb v Nemšovej .

Posledná rozlúčka bude 16.10.2017 o 15:00 na novom cintoríne v Trenčianskych Tepliciach.

Česť  jeho pamiatke.

Vytlačiť

Vyhlásenie SSS k Brestovskej jaskyni

logoValné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) ako najvyšší orgán odborného občianskeho združenia, ktoré zastupuje bezmála 1000 speleológov v 51 oblastných skupinách a kluboch z celého Slovenska, vyjadruje vážne znepokojenie nad udalosťami v súvislosti so sprístupnením a prevádzkovaním Národnej prírodnej pamiatky Brestovská jaskyňa. Podporujeme platné rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Žiline s pôsobnosťou kraja, týkajúce sa sprístupnenia a prevádzkovania Brestovskej jaskyne Štátnou ochranou prírody SR – Správou slovenských jaskýň, ku ktorému SSS vydala v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny v roku 2015 súhlasné stanovisko výhradne pre tento subjekt.

  

Z médií sme sa dozvedeli, že prevádzkovanie jaskyne bolo nájomnou zmluvou zverené subjektu, ktorého činnosť podľa našich vedomostí nemá žiadny súvis so speleologickými aktivitami a prevádzkovaním jaskýň.

 

 Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá je zakladajúcim členom Medzinárodnej speleologickej únie a členom Európskej speleologickej federácie, má viac ako 70-ročné skúsenosti s objavovaním, skúmaním, dokumentovaním, sprístupňovaním a ochranou slovenských jaskýň. Členovia SSS prevádzkujú viacero sprístupnených jaskýň, v ktorých dlhodobo pôsobia, vykonávajú prieskum a do sprístupnenia investovali nemalé vlastné prostriedky. Pritom na sprístupnenie Brestovskej jaskyne boli použité prostriedky z verejných zdrojov vo výške presahujúcej 90 000 eur.

 

 Veríme, že kompetentné orgány sa budú problémom Brestovskej jaskyne zodpovedne zaoberať a pri svojom rozhodovaní vezmú do úvahy aj naše stanovisko.

 

 

Delegáti Valného zhromaždenia SSS

Vytlačiť

VZ - Návrhy na zmeny v stanovách SSS

logoVážení členovia SSS,

pripravované 18. Valné zhromaždenie  má za úlohu zmenou stanov zlepšiť chod a fungovanie spoločnosti. Touto cestou by som chcel vyzvať všetkých našich členov, aby sa ho zúčastnili a svojim hlasovaním vyjadrili svoj postoj.

Do 29. marca 2016 boli na sekretariát SSS doručené nasledovné návrhy na zmeny stanov SSS a volebného a rokovacieho poriadku SSS:

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Výnimka - Dôležité upozornenie.

Speleoklubu Slovakia - Ďumbier  vznikol úradnícky problém, z ktorého by sa ostatní jaskyniari mohli poučiť. Skončila im výnimka na prieskum jaskýň a požiadali o výnimku novú. V zmysle nových nariadení sú za vydanie nového povolenia povinný zaplatiť kolok v hodnote 100,- Euro, čo je nemalý peniaz. Tomuto plateniu sa dá elegantne vyhnúť tak, že ešte pred skončením výnimky za požiada o jej predĺženie, čo je bezplatné. Tento postup doporučujem všetkým skupinám, ktorým bude  končiť povolenie.

Peter Holúbek

Vytlačiť

Nové knižky v speleoknižnici SSS

knizky0316

Do speleoknižnice nám Lukáš Vlček zaslal niekoľko poublikácií, ktoré si môžte stiahnuť tu

Vytlačiť

Velebit - Reportáž z objavovania hlbokých priepastí Chorvátska v rokoch 1990-1998

Do knižnice nám tentokrát pripubla knižka od Branislava Šmídu a kol.  z ich pôsobenia vo Velebite. Knižka ma 76 MB a nájdete ju v knižnici SSS.