baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Vitajte v sekcii, ktorá prináša plné znenia zápisníc zo zasadnutí Výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, zasadnutí Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti a uznesenia Valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Vytlačiť

Uznesenie 16. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti

dňa 16. apríla 2010
1. 16. valné zhromaždenie SSS schvaľuje:
a) volebný a rokovací poriadok SSS podľa návrhu s pripomienkami schválenými v priebehu
VZ: doplnenie čl. 2, ods. 1, v čl. 3 nový ods. č. 5, v čl. 5 sa dopĺňa ods. 1, mení sa čl. 6
ods. 3, v čl. 6, ods. 4 sa vypúšťa veta, v čl. 6 sa pridáva nový ods. č.5, v čl. 9, ods.1 sa
dopĺňa, v čl. 9, ods. 4 sa dopĺňa a v čl. 10, ods.1 sa dopĺňa tak, ako bolo odhlasované.

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 7. 10. 2011

7. 10. 2011 v Liptovskom Mikuláši
Zasadnutie výboru SSS sa uskutočnilo v piatok 7. 10. 2010 o 13. hodine na sekretariáte
SSS v Liptovskom Mikuláši. Prítomní boli: B. Kortman (predseda), P. Magdolen (podpredseda),
L. Vlček (tajomník), P. Holúbek (ekonóm), O. Miháľová, M. Jagerčík, Z. Hochmuth, z kontrolnej
komisie I. Demovič a S. Szunyogová. Ospravedlnil sa J. Tulis (čestný predseda) a P. Strečanský
(predseda kontrolnej komisie). Časti zasadania sa zúčastnil M. Danko (administrátor webovej
stránky SSS).

Čítať ďalej...