baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2009 1
Názov:      Spravodaj SSS 2009 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 1/2009
ISBN-10(13):      1/2009
Dátum publikovania:      2009
Počet strán:      80
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Redakčná rada: Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis
Redakčné spracovanie: Bohuslav Kortman
Výkonný redaktor a grafická úprava: Ján Kasák
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
1. strana obálky: Korytová chodba v Jaskyni Drăcoaia v Rumunsku. Foto: Martin Horčík

OBSAH

Bohuslav Kortman: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2008
Ján Tencer: Tabuľka najdlhších jaskýň na Slovensku stav k 1. 4. 2009
Tabuľka najhlbších jaskýň na Slovensku stav k 1. 4. 2009
František Miháľ: Krasové javy na planine Slovinská skala
Dušan Hutka: Suchodolská jaskyňa – nový objav v Tisovskom krase Marián
Jagerčík: Zopár poznatkov a skúseností z farbenia vzduchu v jaskyniach
Jozef Psotka, Martin Sluka, Ján Šmoll: Slovačka jama na Karadžici -524 m
Františka Majerníčková, Peter Imrich: Snehulienka
Vlado Papáč, Jozef Psotka: Jaskyňa Drăcoaia v doline Sighiştel, pohorie Bihor, Rumunsko
Branislav Šmída: Oficiálna správa z expedície Chimantá-tepuy, január 2009
Jubilanti
Vyhlásenie súťaže o umelecké stvárnenie jaskyne
Literatúra
Summary

Vlastník knihy:      MichalDanko