baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2016 4
Názov:      Spravodaj SSS 2016 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      sss164
ISBN-10(13):      1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Spravodaj SSS 4/2016
ročník XLVII
Obsah
• František Miháľ: Jaskyne rokliny Kyseľ v NP Slovenský raj
• Lukáš Vlček – Milan Poprocký – Peter Varga – Daniel Vrbjar & Ivan Rusnák:
Vtáčia – významná jaskyňa Muránskej planiny a jej perspektívy
• Lukáš Vlček: Stena megalodontov
• Ľuboš Suchý: Mapa Gombaseckej jaskyne sa rozrastie
• Paľo Herich: Expedícia Jama 2016
• Peter Laučík: Re: Znovuobjevení Bielej jaskyne alebo Niet nad dokumentáciu histórie objavov
• Alena Gessert, Karsten Gessert: Aachtopfquellhöhle a Donauhöhle – „vydreté“ jaskyne
za najväčším krasovým prameňom Nemecka
• Peter Holúbek a Miroslav Kudla, Ján Obuch, Ján Lakota, Ondrej Makara:
Slovenskí jaskyniari na ostrove Sachalin
• Pavol Pokrievka ml.: Slovačka jama 2016
• Lukáš Vlček – Pavol Kočiš: Speleofotografia 2016, 18. ročník medzinárodnej
fotografickej súťaže
• Bohuslav Kortman: Jaskyniarski humoristi
• Aktuality
• Spoločenské správy
• Summary

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Cave Markov Podmol 2. Snímka z medzinárodnej súťaže Speleofotografia 2016,
autor Peter Gedei, Slovinsko
2. strana obálky: Výzdoba Kvapľovej siene vo Vtáčej jaskyni, Muránska planina. Foto: Lukáš Vlček,
Milan Poprocký a Jozef Ichnatolya
3. strana obálky: Medvedík alpínsky (Arctous alpina) na vrchu Vajda. Táto u nás vzácna rastlina pokrýva
na Sachaline veľké plochy. Jej červená farba možno dala v minulosti názov našim
Červeným vrchom v Západných Tatrách. Foto: Peter Holúbek
4. strana obálky: „Totem” na kraji terasy v Jazernom dóme, Gombasecká jaskyňa. Na fotografii
jeden z objaviteľov Tomáš Suchý. Foto: Miroslav Šichula

Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil:
Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil:
Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
Redakčná rada:
ISSN 1335-5023

Vlastník knihy:      admin