baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2008 1
Názov:      Spravodaj SSS 2008 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 1/2008
ISBN-10(13):      1/2008
Počet strán:      96
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Redakčná rada: Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Gabriel Lešinský, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída
Redakčné spracovanie: Bohuslav Kortman
Výkonný redaktor a grafická úprava: Ján Kasák
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Fotografia na titulnej strane: Traverz ponad Sieň 92 v jaskyni Skalistý potok, Jaroslav Stankovič

OBSAH

Bohuslav Kortman: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2007
Ján Tencer: Tabuľka najdlhších jaskýň na Slovensku
Ján Tencer: Tabuľka najhlbších jaskýň na Slovensku
Zdenko Hochmuth: Skalistý potok má horný vchod (4813 vedier za 4 roky)
Peter Magdolen: Jaskyňa v Novom vrchu č. 3
Marcel Hubek, Peter Magdolen: Plavecká jaskyňa – nové objavy a nová mapa
Peter Strečanský: Jaskyne v doline Hradištnica v južnej časti Rokoša – 1. časť. Niekoľkoročné sondovanie vo Vestenickej medvedej jaskyni
Jirka Horský: Boční přítok V Hlubokém, Jánská dolina srpen 1991
Matúš Matejka, Peter Bačkor: Zimné sčítania netopierov na južnej strane Nízkych Tatier alebo koľko máme zimovísk a druhov
Branislav Šmída, Charles Brewer-Carías, Marek Audy, Lukáš Vlček, Federico Mayoral, Roman Aubrecht, Tomáš Lánczos, Ján Schlögl: Exploračné sumárum o kvarcitových jaskyniach, objavených v r. 2004 – 2007 v masíve Chimantá, Venezuela
Bojan Petrov: Kosovo, expedícia Gryka e Madhe 2008 – sumárna správa bulharského tímu
Jožo Psotka, Františka Majerníčková: Výsledky speleologického prieskumu okolia výveru rieky Biely Drin, Kosovo
Otto Gáťa, Bohuslav Kortman: O slovenských jaskyniach trochu inak
Aktuality
Summary

Summary
As it is a tradition in the last years, the first copy of the Bulletin of Slovak speleological society includes above all the summary report on activity of Slovak speleological society in 2007 as well as relatively de­tailed reports of single caving clubs/regional caving groups/speleoclubs being registered in SSS. In total, our cavers during 2007 realized 2085 working actions, wrote 1007 technical records, discovered 10 932 m of cave spaces + 3013 abroad, and surveyed 12 327 m of cave spaces + 4423 abroad. There are recently 763 members in Slovak speleological society. Among the greatest successes there belong: a progress in Moon shadow cave (High Tatras Mts.), where new 3400 m of underground spaces were discovered and surveyed too. The cave is nearly 17 km long and 441 m deep in the present; then a discovery of the vast continuance in Štefanová 1-cave (Low Tatras Mts.), the length of which got over 4 kilometers; and also an opening of alternative entrance into the 6400 m long cave system of Rocky creek-cave (Slovak karst Mts.). Ján Tencer (Speleoclub Cassovia) traditionally contributed with an updated chart of the longest as well as the deepest caves in Slovakia. The longest one is Demänová cave system with its length 35 116 m and the deepest one is Old castle-cave recently being 495 m deep. Zdenko Hochmuth (Working group The East) in his contribution Rocky creek-cave has its upper entrance (4813 buckets in four years) describes several years lasting drudgery during an effort to look for and then to open an alternative entrance to Rocky creek-cave (6400 m/329 m) in Slovak karst. The cave is famous for its 37 siphons and its alpine character with several waterfalls in its dry parts. Peter Magdolen (Speleo Bratislava) in his article Cave in New mount 3 describes its history since its first description in 1882 until new discoveries in the end of the last century and in year of 2000, when the cave has reached its actual length of 674 m. He also describes its morphology, fillings and evaluates its perspectiveness. Marcel Hubek (Speleo Plavecké Podhradie) with Peter Magdolen (Speleo Bratislava) in their contribution Plavecká cave - new discoveries and a new map inform about a new discoveries in historically the first cave having become a show-cave in Slovakia, which is also the greatest in Plavecký karst and serves as a refuge to the greates bat colony in Low Carpathians Mts. The article includes also a short history of the cave, its morphology and surveying methodology. The recent length of the cave is 837 m. Peter Strečanský (Caving club Handlová) brings on the first part of his article Caves in Hradištnica-valley in the southern part of Rokoš (Several years of probing in Vestenice bear cave), which is devoted to single karst area belonging to Strážov Mts. and its caves - especially Vestenice Bar cave (history, morphology, surveying) and new discoveries in there. Jiří Horský (Geospeleos; Czech speleological society) in his contribution Lateral tributary in Hlbokô, Ján valley, august 1991 brushes over a historical report of their efforts in the karst spring Hlbokô being a part of a hydrological system of Krak's bare Mount and Ján valley in Low Tatras in 1991. Matúš Matejka (Reginal caving group Brezno) with Peter Bačkor (Slovak bat conservation society) in their article Winter bats numeration at the southern side of Low Tatras Mts. or how many wintering sites and species do we have? analyze species and abundance statistics since 2003. Collective of authors lead by Branislav Šmída (Speleoclub UK Bratislava) bring on the Exploration summary as to quarzite caves discovered in years 2004-2007 in massif Chimantá, Venezuela. They evaluates exploration results in Cueva Charles Brewer, Cueva del Diablo, Sistema de la Araña, Cueva Zuna, Cueva Cañon Verde, Puente de Diana, Cueva de Bautizo de Fuego, Cueva Croatia, Cueva Juliana, Cueva Tetris, Cueva con Columnas and Sistema Noroeste and also add some observations regarding a genesis of caves at Chimantá. Bojan Petrov (Bulgaria) has contributed with a summary report of the Bulgarian (speleo)team during expedition Gryka e Madhe 2008, Kosovo. Jozef Psotka (Speleoclub Drienka) and Františka Majerníčková (Speleoclub Šariš) contributed with the Results of speleological exploration in surroundings of the White Drin river karst spring, Kosovo. Otto Gáťa with Bohuslav Kortman (Caving club Strážov Mts.) present slovak caves through a historical philately in their specific contribution About Slovak caves in a different way. A short biography written by Peter Holúbek (Speleoclub Nicolaus) on Dr. Anton Droppa, significant slovak speleologist and karsologist, who has become a laureate of a high state decoration for a speleology, can be found in the section News. Also there, Peter Magdolen informs about European Speleological Congress and Ján Dubravay about a new discovery in Crystal cave in Kriváň Low Fatra Mts. The Bulletin concludes with a congratulation to Mr. Bernard Hanuliak because of his jubilee, and with a map of Hodkovce cave which wasn't printed correctly in the last copy of our Bulletin.
Compilled and translated by Gabriel Lešinský
Vlastník knihy:      MichalDanko