baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2008 2
Názov:      Spravodaj SSS 2008 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 2/2008
ISBN-10(13):      2/2008
Počet strán:      64
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Redakčná rada: Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis
Redakčné spracovanie: Bohuslav Kortman
Výkonný redaktor a grafická úprava: Ján Kasák
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Fotografia na titulnej strane: "Fujary" v Jaskyni dvoch kamarátov, Ján Pavlík

OBSAH

Bohuslav Kortman: Bez práce nie sú koláče, ani jaskyne. Jaskyne a jaskyniari v zákone a o zákone
Peter Holúbek: Zamyslenie sa nad prínosom jaskyniarov
Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2007
Oľga Miháľová: XVII. Speleomíting
Peter Holúbek: O speleologickom prieskume na Slovensku
Branislav Šmída, Mikuláš Mikuš: Oči – jaskyňa s chobotovitými sférolitmi mäkkého sintra
Lukáš Vlček, Dušan Hutka: Dva roky od objavenia „Emdvojky“ na Suchých doloch
Dušan Hutka: Nový objav v Tisovskom krase
Matúš Matejka: Nové jaskyne na Muránskej planine
Alexander Lačný: Zhrnutie doterajšieho speleologického prieskumu na Komberku
František Miháľ: Nové objavy v travertínoch pri Spišskom Podhradí
Michal Gradziński: Nowe trawertynowe jaskinie / Nové travertínové jaskyne
Miloš Briestenský, Peter Holúbek, Blahoslav Košťák, Josef Stemberk: Obnovenie monitoringu mikropohybov na lokalite Štrochy (Veľká Fatra)
Marián Jagerčík: Hydraulické systémy v jaskyniach
Andrej Bendík: Uzavretie jaskyne Izabely Textorisovej vo Veľkej Fatre
Dušan Hutka: Historický opis jaskyne Baradla
František Bernadovič: 340 rokov ochrany a prevádzkovania jaskyne Baumannshöhle v Nemecku
Juraj Szunyog, Peter Holúbek: Caving in Yorkshire O jaskyniach a jaskyniarstve v Yorkshire (Anglicko)
Ján Ducár: Jaskyňa Studňa v Bojniciach
Jubilanti
Spomienka
Etický kódex UIS pre speleologický prieskum a výskum v zahraničných krajinách
Bohuslav Kortman, Gabriel Lešinský: Summary

Summary
The Bulletin of Slovak speleological society begins with opening articles on caves in Slovakia in term of nature and landscape protection laws (B. Kortman) and on the whole-society significance of work of Slovak cavers (P. Holúbek). An updated SSS directory follows as well as O. Miháľová´s information about this year´s XVII. Speleomeeting in Svit with a included program of the traditional speleological undertaking in Slovakia with an international participation. P. Holúbek summarizes knowledge on speleological exploration in Slovakia which can be important especially for a practical caver. B. Šmída writes about Eyes-cave (Oči; Muráň plateau, Spiš-Gemer karst) and about interesting speleothems in the cave. M. Matejka informs about new caves in Muráň plateau, and the results of the last exploring and/or discovering actions in the significant New Michňová-cave (jaskyňa Nová Michňová) having been discovered by cavers from Tisovec-speleoclub, are summarized by L. Vlček and D. Hutka; he himself describes in a single contribution also a new discovery in Tisovec karst (Cave of two friends). A balance of an actual speleological exploration at the Komberek-hill in Low Carpathians is presented by A. Lačný. Recently discovered travertine caves in Dreveník near Spišské Podhradie are described by F. Miháľ, and unusual caves in travertines near village Lúčky in the Liptov region are written about by the polish speleologist M. Gradziński. A scientific contribution on a research in Štrochy-cave in Great Fatra Mts. by a collective of authors is devoted to extensometric measurements of micromovements activated by block slide of rock. M. Jagerčík concerns with hydraulic systems used in a cave exploration. A protection of a significant paleontological site – Cave of Izabela Textorisová (Great Fatra Mts.) is being a subject of an article by A. Bendík. D. Hutka and F. Bernardovič return in their contributions (the hungarian Baradla-cave respectively the german Baumannshöhle) into the history of show caves abroad. Caves and caving in Yorkshire are introduced by two participants of the recent expedition of slovak speleologists in England. The bulletin is ended by a J. Ducár´s contribution on a book The Count Pálffy testament, its author and on Bojnice castle cave as well as by society reports as it´s usual and UIS Code of Ethics in slovak language.
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Gabriel Lešinský
Vlastník knihy:      MichalDanko