baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2011 1
Názov:      Spravodaj SSS 2011 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 1/2011
ISBN-10(13):      1335-5023
Počet strán:      92
Jazyk:      English
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
• Bohuslav Kortman: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2010 4
• Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2010 6
• Ján Tencer: Tabuľka najdlhších jaskýň na Slovensku, stav k 21. 3. 2011 41
• Ján Tencer: Tabuľka najhlbších jaskýň na Slovensku, stav k 21. 3. 2011 42
• František Miháľ: Objavy v roku 2010 v NP Slovenský raj 43
• Ľuboš Holík: Jaskyňa Pustá – Psie diery pokračuje na sever? 49
• Ján Šmoll: Krátka správa o Tichej jaskyni (G6, Piu) 51
• Zdenko Hochmuth: Tunel v jaskyni Skalistý potok 55
• Dušan Hutka – Štefan Dianiška: Nález na Dažďovnici 61
• Branislav Šmída: Lukina jama je opäť hlbšia! (-1421 m)
O expedícii vo Velebite a objave jaskyne Avatar 62
• Martin Sluka: Hidden Earth 2010 72
• Martin Sluka, Juraj Szunyog: Jakupica 2010 alebo 1100 km iba kvôli kopaniu 74
• Martin Sluka: Poľské potápanie v Klisure 76
• Ján Šmoll: Velika Klisura – Kosovo, február 2011
Čerpanie koncového sifónu v jaskyni Velika klisura 77
• Milan Štéc: Slovo do vlastných radov 78
• Z literatúry 68
• Spoločenské správy 82
• Summary 88

 

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Vodopád v studni P31 v jaskyni Skalistý potok (Slovenský kras). Foto: Jaroslav Stankovič
2. strana obálky: Kľúčiková chodba v Tichej jaskyni (Západné Tatry). Foto: Juraj Szunyog
4. strana obálky: Čerpanie sifónu v jaskyni Velika klisura (Kosovo). Foto: Juraj Szunyog
Redakčná rada: Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: BTO print, Žilina
ISSN 1335-5023

Vlastník knihy:      admin