baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2011 2
Názov:      Spravodaj SSS 2011 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 2/2011
ISBN-10(13):      1335-5023
Počet strán:      60
Jazyk:      English
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
• Uznesenie predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti 4
• Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2011 5
• Oľga Miháľová: Speleomíting 2011 10
• Jiří Robert Otava: 30 ročníků Speleofóra 12
• Jozef Obetko: Lezecké dni SSS Mojtín 2011 15
• Ľubo Plučinský: Nové objavy v Javorinke 16
• Peter Holúbek: Čo nové v Novej Stanišovskej jaskyni? 25
• Marián Jagerčík: Jaskyne Malej a Veľkej Stožky 33
• Michaela Pancuráková: Prieskum Družicovej jaskyne v Kopytovskej doline (Branisko) 36
• Ladislav Gagyi: Návšteva sympózia SUICRO v Írsku 38
• Peter Šuster: Šusterteam si vychutnal hĺbku -1380 m 43
• Ján Šmoll: Jaskynný bivakovací vak 48
• Spoločenské správy 49
• Summary 56

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Chodba na Prízemí medzi Cerberom a Hrdlom v jaskyni Javorinka (Vysoké Tatry).
Foto: Igor Harna
2. strana obálky: V jaskyni Chotárna 2 na Veľkej Stožke (Muránska planina). Foto: Marián Jagerčík
3. strana obálky: Vzájomná poloha Javorinky a Jaskyne pod Úplazom. Spracoval: Ľubo Plučinský
4. strana obálky: Osteologický prieskum „Jaskyne vo vrchu Nový 1“ v Belianskych Tatrách.
Foto: Peter Vaněk
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: BTO print, Žilina
ISSN 1335-5023

 

Vlastník knihy:      admin