baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2011 3
Názov:      Spravodaj SSS 2011 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 3/2011
ISBN-10(13):      1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      English
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
• Dušan Hutka: 52. jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti v Tisovci 4
• Speleo Photo Moment 2011 10
• Lukáš Vlček, Dušan Hutka, Ivan Kubíni, Dušan Čipka, Zbigniew Nišponský, †Štefan Dianiška:
História prieskumov, súčasný stav a speleologické perspektívy jaskyne Michňová
a jej blízkeho okolia (Suché doly, Muránska planina) 11
• Gabriel Lešinský: Veľmi zriedkavé termodynamické prejavy predisponujúcich porúch
v Slovenskom krase 24
• Marián Jagerčík a Peter Holúbek: Hydrologické a vzduchové pokusy na Krakovej holi
a v Jánskej doline 26
• Marián Jagerčík: Speleologická škola – základný prieskum 30
• Ján Ducár: Vybrané slobodomurárske iniciačné jaskyne v Čechách a na Slovensku 31
• Mesačné jaskyne 34
• Jaskynovinky 36
• Ivan Kubíni: Duša jaskyniara 37
• Z literatúry 38
• Spoločenské správy 41
• Summary 48

 

Fotografie na obálke
1. strana obálky: V spodnej časti priepasti Tartaros v Novej Michňovej. Foto: Peter Medzihradský
2. strana obálky: Momentky z 52. jaskyniarskeho týždňa v Tisovci
3. strana obálky: Pohľad z dna Tartarosu v Novej Michňovej. Foto: Peter Medzihradský
4. strana obálky: „Cez vodu“ – jedna z ocenených snímok v súťaži Czech Speleo Photo 2011. Foto: Pavol Kočiš
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: BTO print, Žilina
ISSN 1335-5023

Vlastník knihy:      admin