baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2011 4
Názov:      Spravodaj SSS 2011 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 4/2011
ISBN-10(13):      1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      English
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Obsah
• Juraj Szunyog: Objav Prosieckej jaskyne 4
• Ján Dzúr, Radek Husák, Daniel Hutňan: Prienik potápačov v Žikešovom dóme Pustej jaskyne 10
• Alexander Lačný, Matej Zvonár: Postupy na Husom stoku 1 16
• Marek Velšmid: Nové poznatky o Plaveckom krase II 20
• Peter Holúbek, Zdenko Jurík: Nová jaskyňa v Západných Tatrách 29
• Zdenko Hochmuth: Zaujímavý montanistický objekt v Kopytovskej doline (Branisko) 31
• Bohuslav Kortman: Jaskyniarske PR na strednom Považí 33
• Ján Šmoll: 20 rokov od objavenia CEHI 2 / Monte Canin 1990 a 1991 34
• Peter Magdolen: Z činnosti Európskej speleologickej federácie FSE 35
• Oľga Miháľová: Zopár slov k príspevkom na Speleomítingu 36
• Zdenko Hochmuth: Mapovací kurz SSS v Demänovskej doline 38
• Z literatúry 39
• Na jaskyniarsku nôtu 41
• Aktuality 42
• Spoločenské správy 44
• Summary 48

 

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Prosiecka jaskyňa – v novoobjavenej chodbe. Foto: Juraj Szunyog
2. strana obálky: Pohľad od Diery na Veľkej Kamenistej na Tichú dolinu a Kriváň. Foto: Zdenko Jurík
3. strana obálky: Aragonitová výzdoba v jaskyni Skalarjevo brezno z hĺbky vyše 500 m (Julské Alpy, Slovinsko).
Foto: Peter Medzihradský
4. strana obálky: Posledné úpravy potápačov pred zanorením do Sifónu rešpektu v Pustej jaskyni. Foto: Ján Dzúr
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: BTO print, Žilina
ISSN 1335-5023

 

Vlastník knihy:      admin