baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2007 1
Názov:      Spravodaj SSS 2007 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 1/2007
ISBN-10(13):      1335-5023
Publikoval:      sss
Dátum publikovania:      2007
Počet strán:      100
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
Bohuslav Kortman Súhrnná správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti
od roku 2003 a správa za rok 2006 4
Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2006 42
Aktuality 43
Ján Tencer Tabuľka najdlhších jaskýň na Slovensku 44
Tabuľka najhlbších jaskýň na Slovensku 45
Ján Dzúr Spojenie Demänovského jaskynného systému 46
Pavel Herich ml. Veľký objav v Štefanovke 50
Daniel Hutňan Skalistý potok prekročil 6000 m 51
Alexander Lačný Kuchynsko-orešanský kras v rajóne OS Dolné Orešany 53
Pavol Kardoš Fašiangová sienka – sestra Vianočnej sienky v Pružinskej Dúpnej jaskyni 58
Lukáš Vlček Záhada Čipkových jám sa začína odhaľovať 60
Ján Ducár,
Františka Majerníčková Jaskyňa mŕtveho vojaka 62
Martin Sluka Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou II. 66
Marcel Lalkovič Rudolf Gajda a jaskyne na Slovensku 71
Ján Dubravay Belo IV., uhorský kráľ (1206 – 1270)
Legendy a mýty o jeho pobyte v hornouhorských jaskyniach 76
Branislav Šmída a kol. Expedícia TEPUY 2007, stolové hory Chimantá a Roraima, Venezuela 78
Františka Majerníčková Hvar 2006 81
Ján Šmoll Lezenie v jaskyni Velika klisura (Gryka e Madhe) 86
Peter Holúbek Re: To nemôže byť pravda!!! 88
Vladimír Košel Jednoduchá pomôcka na zisťovanie prievanov 88
Marián Jagerčík Drevo v jaskyniach, II. časť. Rebríky ---..89
Mária Ošková Speleofotografia 2006 ----...92
Jubilanti -----...93
František Bernadovič Ora et labora – Modli sa a pracuj! ---..94
Ján Kasák Odporúčania pre autorov Spravodaja SSS --....95
Summary -----.96
Spravodaj SSS 1/2007 ročník XXXVIII
Fotografie na obálke
1. strana obálky: Starý rebrík v jaskyni Záskočie (k článku na str. 89) Foto: Jaroslav Stankovič
2. strana obálky: Detail výzdoby z jaskyne Velika klisura, pohorie Prokletije, Kosovo. Foto: Peter Vaněk
3. strana obálky: Ortofotomapa so zakresleným priebehom jaskyne Skalistý potok (k článku na str. 51)
4. strana obálky: Těsnohlídkovo jazero v Demänovskej jaskyni slobody (k článku na str. 46)
Foto: Ján Dzúr
Redakčná rada: Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Gabriel Lešinský, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: KRUPA print, Žilina
ISSN 1335-5023

Vlastník knihy:      admin