baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2007 2
Názov:      Spravodaj SSS 2007 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 2/2007
ISBN-10(13):      1335-5023
Publikoval:      sss
Počet strán:      76
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2007 --.. 4
Oľga Miháľová XVI. SPELEOMÍTING --.. 9
Ivan Račko O jaskynnej záchrane --.. 13
František Miháľ Nové jaskyne v Slovenskom raji --- 14
Peter Holúbek & kol. Správa z prieskumu Jaskyne v tuneli v Kraľovanoch --.22
Šlosiarova jaskyňa Igor Balciar, OS Rimavská Sobota -. 27
Alexander Lačný Objav v Trstínskej vodnej priepasti --..30
Marián Jagerčík Vyše 900 m na Krakovej holi! Prevýšenie podzemného
hydrologického systému --..32
Jiří Horský Pekelný sifon před 17 lety --.34
Zoltán Jerg Vyčistenie Výstrelovej priepasti na Plešiveckej planine -.40
Zdenko Hochmuth Historický nápis v Kysackej jaskyni --..43
Bohuslav Kortman Albert Škarvan o jaskyniach na Slovensku --.44
Peter Medzihradský
Oldřich Štos Kaukaz: Krubera/Voronja 2007 -..45
Ján Šmoll Albánske Alpy ---.54
Ph. Hauselmann Trvalo udržateľné mapovanie jaskýň -..56
Ivan Pohanka Fotenie v jaskyniach ---.. 61
Bohuslav Kortman Speleortografia alebo jaskyniarsky pravopis -.64
Bohuslav Kortman Fejtónovým jaskyniarskym perom -.66
Jubilanti ---67
Michał Gradziński Za Kazimierzom Kowalským (1925 – 2007) -.69
Aktuality --..70
Ján Kasák Nový logotyp SSS ---. 71
Summary --.72
Spravodaj SSS 2/2007 ročník XXXVIII
Fotografie na obálke
1. strana obálky: Z. Dvořák v sifóne Voronej jaskyne (-1400 m). Foto: Peter Medzihradský
2. strana obálky: V jaskyni Vahan v Slovenskom raji. Foto: František Miháľ
4. strana obálky: V najhlbšej jaskyni na svete Krubera/Voronja je kvapľová výzdoba
aj v hĺbke vyše 1000 metrov. Foto: Peter Medzihradský
Redakčná rada: Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Gabriel Lešinský, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: KRUPA print, Žilina
ISSN 1335-5023

Vlastník knihy:      admin