baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2007 3
Názov:      Spravodaj SSS 2007 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 3/2007
ISBN-10(13):      1335-5023
Publikoval:      sss
Počet strán:      76
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
Miro Terray 48. jaskyniarsky týždeň a Lezecké dni SSS v Slovenskom krase 1. – 5. 8. 2007 -- 4
Lukáš Vlček 6. Speleologická škola Slovenskej speleologickej spoločnosti -- 5
Lukáš Vlček Výskum, využívanie a ochrana jaskýň --. 8
Elena Hipmanová Jaskyňa slnečného lúča --. 10
Lukáš Vlček,
Iuliana Brad Slnečný lúč – kúsok svetla do vnútra Krakovej hole --.. 13
Juraj Szunyog Jaskyňa O-3 a Prievan zdola ---. 18
Peter Holúbek,
Zdeno Jurík Objaviteľský (ne)úspech vo Važeckom krase -.. 22
Martin Horčík Hronský paleoponor na Muránskej planine -.. 24
Gabriel Lešinský Čikiho diera (Csiki-lyuk) na Silickej planine -. 27
Gabriel Lešinský Koľko je jaskýň v Slovenskom krase? -- 29
Ján Ducár,
Juraj Timura Príspevok k Židovej jaskyni nad Tichým Potokom -.. 31
Peter Holúbek Milá spomienka nielen na starú Domicu -. 34
Peter Magdolen Moldavsko 2007 --. 40
Ján Kasák Jama Baredine ---.. 45
Jožo Psotka,
Ján Šmoll,
Martin Sluka Kosovo, Albánsko – júl 2007 --- 47
Jozef Psotka Ešte raz Albánsko ---.. 50
Marián Jagerčík Praktické skúsenosti z farbiacich pokusov --. 55
Slavomír Chmela Filmujeme v jaskyniach -- 58
Tomáš Ďurka Netopiere: čo vlastne skutočne o nich vieme? --.. 61
Bohuslav Kortman Úspešná realizácia zeleného projektu SSS --. 62
Zaujímavosti --.. 63
Bohuslav Kortman Z literatúry ---.. 64
Jubilanti ---. 67
Peter Holúbek Dvojnásobná spomienka ---. 70
Summary --.. 72

 

 

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Tropické zlanovanie do kolapsu jednej z jaskýň masívu Chimantá, Venezuela, na expedícii
TEPUY 2007 (k pripravovanému článku do č. 4/2007). Foto: Branislav Šmída
2. strana obálky: Stupeň priepasti Desný vietor (P11) v hĺbke 220 m, jaskyňa Mesačný tieň
(k pripravovanému článku do č. 4/2007). Foto: Branislav Šmída
3. strana obálky: Hore: Štíty skupiny „Zhapores e Krasnices“ v doline Valbona v Albánskych Alpách
(k článku na str. 50). Foto: Jozef Psotka
Dolu: Belianske Tatry – Ždiarska vidla a Havran (k článku na str. 8). Foto: Pavol Staník
4. strana obálky: Sieň nad Dolnou chodbou v Jaskyni slnečného lúča (k článku na str. 10).
Foto: Elena Hipmanová
Redakčná rada: Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Gabriel Lešinský, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: KRUPA print, Žilina
ISSN 1335-5023

 

 

Vlastník knihy:      admin