baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2007 4
Názov:      Spravodaj SSS 2007 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 4/2007
ISBN-10(13):      1335-5023
Publikoval:      sss
Počet strán:      78
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
Branislav Šmída,
Igor Pap Mesačný tieň (17 km/–441 m): pokračujúce objavy
v dnes už 2. najhlbšej a 4. najdlhšej jaskyni Slovenska.... 4
Pavel Bella Morfologické a genetické znaky Závadských jaskýň
v karbonatických zlepencoch Súľovských vrchov ... 23
Jozef Psotka Príspevok k názvosloviu a geológii Snežnej diery na Borčianskej planine .. 29
František Miháľ Nová jaskyňa na Dreveníku.....-.34
Dušan Hutka Historické nápisy v jaskyni Michňová...- 36
Ivan Kubíni Jaskyňa Teplica, 30 rokov otvorenia druhého vchodu.... 38
Alexander Skokan Zabudnuté objavy v Ardovskej jaskyni?.... 40
Branislav Šmída Kde a aké by mohlo byť pokračovanie Ardovskej jaskyne...-. 42
Marián Jagerčík Ťahová skúška nitov (kotiev) používaných v speleológii ...-.. 47
Ján Šmoll,
Martin Sluka Slovenská jama (Slovačka jama, Ceki 1) na Karadžici .. 50
Marián Soják Speleoarcheológia ..... 55
Andrej Bendík Ako pracovať s paleontologickými nálezmi v jaskyniach...-.. 62
Aktuality ...... 65
Literatúra ..... 66
Jubilanti ....... 70
Summary ..... 72

 

 

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Jaskyňa Mesačný tieň – meander Moletka (k článku na str. 4). Foto: Jaroslav Stankovič
2. strana obálky: Doplnok k hydrológii Krakovej hole (pozri Spravodaj 2/2007, str. 32 – 33).
Autor: Marián Jagerčík
3. strana obálky: Vchod priepasti Ceki 1 (k článku na str. 50). Foto: Juraj Szunyog
4. strana obálky: Javorinská Široká a jaskyňa Mesačný tieň (k článku na str. 4). Autor: Branislav Šmída
Redakčná rada: Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Gabriel Lešinský, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: KRUPA print, Žilina
ISSN 1335-5023

Vlastník knihy:      admin