baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2006 1
Názov:      Spravodaj SSS 2006 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 1/2006
ISBN-10(13):      1335-5023
Publikoval:      sss
Počet strán:      43
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
Ladislav Novotný Namiesto úvodníka 4
Bohuslav Kortman Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2005 . 6
Ján Tencer Tabuľka najdlhších jaskýň na Slovensku 34
Tabuľka najhlbších jaskýň na Slovensku 35
Ivica Hlaváčová Koľko je na Slovensku jaskýň? 36
Zdenko Hochmuth Krasový fenomén Zlej diery a jaskýň krasovej oblasti „Na skaly“ (Bachureň) 37
Marcel Lalkovič Leontína alebo Ľudmila? . 45
Ján Ducár Vybrané písomné zmienky o jaskyni Diablova diera v Branisku 48
Martin Horčík Hradná „jaskyňa” v Čiernej hore . 51
Ján Šmoll V najvyššie položených jaskyniach na Slovensku
Červené vrchy – Kresanica 2122 m n. m.: KR-11 a Vyšná Kresanica 54
Peter Holúbek,
Pavol Staník,
Jozef Psotka Stručné zhrnutie nových poznatkov z jaskyne Okno 56
Miroslav Jurečka Objav pokračovania na Západnom konci Liskovskej jaskyne . 60
Miloslav Lisý Jaskyne na Viništi v Považskom Inovci 62
Ján Kasák Objektivita médií + ospravedlnenie 65
Ján Šmoll,
Juraj Szunyog Jakupica 2005 – Macedónsko 66
Ján Šmoll Stručná správa: Kosovo a Macedónsko 2/2006 70
Ján Šmoll,
Pavol Staník Speleoalpinizmus a Velika klisura 72
Recenzie  73
Blahoželáme 74
Summary 76

 

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Pri vchode Vyšnej Kresanice v Červených vrchoch sa od prievanu vytvorí v snehu priestor aj pre desať
ľudí; v pozadí Vysoké Tatry. Foto: Ján Šmoll
2. strana obálky: Nástup do Meandrovej chodby v novoobjavených častiach jaskyne Okno v Demänovskej doline.
Foto: Ján Dzúr
3. strana obálky: Skalná stena a otvor asi 200 m nad vchodom jaskyne Velika klisura. Stenu vyliezol taliansky
horolezec, posledných 20 m doliezol M. Hurtaj spolu s M. Jagerčíkovou; diera sa končí po 10 m.
Foto: Ján Šmoll
4. strana obálky: Výzdoba v Jaskyni s malým vchodom, jednej z objavených počas expedície Jakupica 2005.
Foto: Ján Šmoll

Vlastník knihy:      admin