baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2006 2
Názov:      Spravodaj SSS 2006 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 2/2006
ISBN-10(13):      1335-5023
Počet strán:      65
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
Valné zhromaždenie SSS 2006 . 4
Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2006 6
Peter Magdolen Jaskyňa Jubilejná – uzavretá kapitola 10
Lukáš Vlček,
Dušan Hutka, Zhodnotenie pol storočia speleologického prieskumu lokality Dielik
Ján Pavlík (Muránska planina) . 18
Peter Holúbek Nový ponor v Jánskej doline 24
František Radinger Lučenskí jaskyniari v Hrušove 25
Alexander Lačný Prienik do Trstínskej vodnej priepasti po takmer 40 rokoch 26
Stanislav Danko Matejova jaskyňa 28
Matúš Matejka,
Ľubomír Múka Speleologická dokumentácia Bystrianskej jaskyne 30
Peter Magdolen,
Tomáš Ďurka Baňa v Marianke . 36
Igor Balciar,
Ján Rešetár Jaskyňa Praslen – nový objav v Drienčanskom krase 38
Marián Soják Archeologické svedectvá v Praslene 41
Martin Budaj Therion – kompletné mapy z počítača . 44
Oľga Miháľová XV. Speleomíting – 2006 48
Pavel Bella II. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach na Slovensku . 50
Peter Holúbek,
Ján Obuch,
Ondrej Makara Príspevok k osteologickému a botanickému prieskumu na expedícii SIBÍR 2005 52
Ján Ducár Ďalšie záhady podzemia Spišského hradu . 55
Jubilanti . 56
Spomienka . 61
Lukáš Vlček Nový objav v Tisovskom krase 62
Peter Holúbek Čestné členstvo SSS (Prof. Gradziński) 62
Bohuslav Kortman 250 km do objavu alebo záhada kúpeľov Leváre 63
Summary 64

 

Fotografie na obálke
1. strana obálky: 110 cm vysoký stalagmit v novoobjavenej jaskyni Praslen. Foto: István Mács
4. strana obálky: Detail výzdoby z jaskyne Praslen. Foto: István Mács

 

Vlastník knihy:      admin