baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2006 4
Názov:      Spravodaj SSS 2006 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 4/2006
ISBN-10(13):      1335-5023
Publikoval:      sss
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
Miloš Gregor Nové jaskyne v krase Vápča a Čierneho vrchu v Strážovských vrchoch . 4
Lukáš Vlček a kol.    Príbeh M-2 pokračuje: nové výsledky speleologického prieskumu 8
Tibor Máté Znovuobjavenie Leontíny v Slovenskom krase 13
Alexander Lačný Havranické tajomstvo . 20
Ján Ducár Príspevok k hydrológii Diablovej diery v Branisku 23
Františka Majerníčková
a kol.    Gravitačné štruktúry a jaskyne pseudokrasového regiónu Spišská 28
Bohuslav Kortman Nájdeme Kátlinskú jaskyňu? 35
Peter Holúbek Nová jaskyňa v Liptovských Beharovciach
alebo Môže byť vytvorená jaskyňa v hline? . 36
Ján Kasák Vianočná sienka v Pružinskej Dúpnej jaskyni 38
Peter Magdolen Vystrojovanie jaskyne Veľké Prepadlé . 40
Marián Jagerčík Drevo v jaskyniach, I. časť. Výdreva 42
Juraj Szunyog Macedónsko – Albánsko 12. až 22. 10. 2006 46
Peter Magdolen Wales 2006 49
Pavel Bella 5. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň 52
Ján Ducár Klub priateľov kapitána Horáka 56
Milan Štéc Spomienka na Dominika Čunderlíka 58
Jubilujúci členovia SSS v roku 2007 59
Lukáš Vlček O pamätnej tabuli na Poľane alebo Kto bol Ján Gál? 60
Blahoželáme 61
Aktuality 63
Summary . 64

 

Fotografie na obálke
1. strana obálky: V Zbojníckej sieni Havranickej jaskyne. Foto: Alexander Lačný
4. strana obálky: Jazero v jaskyni Horná Babuna (planina Jakupica v Macedónsku). Foto: Juraj Szunyog

 

Vlastník knihy:      admin