baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2005 2
Názov:      Spravodaj SSS 2005 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 2/2005
ISBN-10(13):      1335-5023
Publikoval:      sss
Počet strán:      72
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) na rok 2005 . . 5
Anton Droppa Výskum krasových javov v Ľupčianskej doline . 9
Petr Hipman Jeskyně ve vrcholové části Poludnice . . 12
Peter Orvoš Kras Krakovej hole . 14
Peter Holúbek Priepasť v Petine 21
Peter Magdolen Nové fakty o Starom Hájnom . 22
Elena Hipmanová Farbiaci pokus v Slnečnom lúči 25
Ján Vykoupil Prvý rok činnosti Speleoklubu Šariš . . 26
Ján Ducár Práce na Spišskej a pod ňou pokračujú . 27
Peter Magdolen Objavy vo Veľkom Prepadlom . . 31
Marián Soják,
Miroslav Terray Archeologické nálezy z niektorých jaskýň Slovenského krasu . 37
Martin Sluka Ako vznikala mapa Čachtickej jaskyne 40
Miroslav Šichula,
Zuzana Kraupová Desatoro fotografovania v jaskyni . . 44
Bohuslav Kortman Perspektívny zdroj energie na svietenie i vŕtanie 46
Ivica Hlaváčová Koľko je na Slovensku jaskýň? . 47
Ján Tencer Tabuľka najhlbších a najdlhších jaskýň na Slovensku . . 48
Peter Holúbek Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň sveta . . 50
Oľga Miháľová XIV. speleomíting . . 51
Roman Šebela Speleofórum 2005 ve zkratce . . 53
Braňo Šmída Speleofórum očami nášho jaskyniara . . 54
Milan Horňák Jaskyniarska škola (slovinský model) . . 56
Aktuality 58
Peter Holúbek Súťaž o umelecké stvárnenie jaskyne . . 59
Peter Holúbek Speleológia či jaskyňoveda vzhľadom na Slovensko 63
Peter Holúbek Významné životné jubileum RNDr. Antona Droppu, CSc. . 65
Ján Zelinka Matúš Peško – päťdesiatnikom . 66
Eduard Piovarči Ide v šľapajach svojho brata 67
Summary . . 68

 

 


1. strana obálky: Jano Vykoupil pri zostupe do Jaskyne pod Spišskou. Foto: Peter Hurný
2. strana obálky: Nainštalovaná celta nad závalom v hĺbke -170 m na dne Čiernej studne v Novej Kresanici,
zachytávajúca stály prítok z 20 m vysokého komína (k pripravovanému článku v nasledujúcom
čísle Spravodaja). Foto: Ján Šmoll
4. strana obálky: Mapa okolia priepasti U supa v Čachtickej jaskyni vygenerovaná programom Therion.
Autor: Martin Sluka

Vlastník knihy:      admin