baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2012 1
Názov:      Spravodaj SSS 2012 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 1/2012
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
• Bohuslav Kortman: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2011 4
• Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2011 6
• Ján Tencer: Tabuľka najdlhších jaskýň na Slovensku, stav k 23. 3. 2012 44
• Ján Tencer: Tabuľka najhlbších jaskýň na Slovensku, stav k 23. 3. 2012 45
• Pavel Herich: Poznámky k mapám jaskýň Demänovskej doliny 46
• Marián Jagerčík: Jaskyne Jánskej doliny a Krakovej hole v jednom mapovom súbore 53
• Monika Orvošová, Lukáš Vlček: Nové nálezy kryogénnych jaskynných karbonátov –
čudesných kryštálikov z doby ľadovej 58
• Alexander Lačný, Peter Magdolen: Speleoškola – jaskyniarske kurzy pre verejnosť 65
• Ján Šmoll, Libor Štubňa, Peter Imrich, Peter Holúbek, Martin Sluka, Pavol Pokrievka ml., Ján Obuch:
Slovačka jama na Karadžici – Ceki 1 / Expedícia Jakupica – Macedónsko 2011 66
• Ivan Kubíni: Ostrý guláš a iné jaskyniarske kulinárske špeciality 74
• Ondrej Štefko, Ján Hanuliak, Štefan Mucha:
Stručná história objavu Jaskyne nad vyvieračkou vo Vrátnej doline 76
• Jaskynovinky 78
• Spoločenské správy 80
• Summary 82

 

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Slovačka jama na Karadžici – červený sintropád v blízkosti bivaku. Foto: Libor Štubňa
2. strana obálky: V priepasti na Sivom vrchu, Západné Tatry. Ilustrácia Petra Uhereka
z jeho stredoškolskej odbornej práce Kras Západných Tatier z roku 1989
4. strana obálky: Kôpka kryštálov kryogénnych karbonátov uprostred chodby v Jaskyni zlomísk,
Nízke Tatry. Foto: Lukáš Vlček
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie: S lovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: BTO print, Žilina

Vlastník knihy:      admin