baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2012 2
Názov:      Spravodaj SSS 2012 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 2/2012
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
• Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2012 4
• Oľga Miháľová: Speleomíting 2012 9
• Ľuboš Holík, Pavel Herich: Jaskyňa Štefanová, objavy od roku 2009 13
• Marián Jagerčík: Ďalší vykopaný vchod na Krakovej holi 25
• Ľudovít Gaál: Črepiny zo štyridsaťročnej histórie jaskyniarstva v Rimavskej Sobote, 1. časť 28
• Dušan Hutka: Z histórie jaskynného potápania v Tisovskom krase – jaskyňa Teplica 39
• Lukáš Vlček – Peter Vlček – Dušan Hutka – Ivan Kubíni:
Najnavštevovanejšie jaskyne v Tisovskom krase 47
• Peter Laučík: Hĺbková kniha v jaskyni Brtkovica 49
• Peter Holúbek – Ján Šmoll: Macedónsko máj 2012 (návrat po 20 rokoch) 50
• Peter Laučík: Posolstvo jaskynného pustovníka 53
• Alexander Lačný a Peter Magdolen:
V Malých Karpatoch sa uskutočnila prvá jaskyniarska škola pre verejnosť 56
• Jaskynovinky 58
• Recenzia 59
• Spoločenské správy 60
• Summary 64

 

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Jazerný dóm – jeden z najkrajších priestorov jaskyne Štefanová. Podzemná rieka, ktorá
ním preteká, sa po prekonaní sifónu objavuje v Pekelnom dóme Chrámu slobody.
Foto: Marek Audy
2. strana obálky: Novoobjavená priepasť vo Veľkej Bikfe na Silickej planine. Foto: Tomáš Fussgänger
3. strana obálky: Jaskyňa slnečného lúča, Krakova hoľa – miesto prístupné novým prekopaným vchodom.
Foto: Marián Jagerčík
4. strana obálky: Dóm titanov je zatiaľ najobjemnejším priestorom jaskyne Štefanová – na fotografii vidieť
len vrchol rozsiahleho blokoviska, ktoré sa nachádza v jeho strede. Foto: Marek Audy
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: BTO print, Žilina

Vlastník knihy:      admin