baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2012 3
Názov:      Spravodaj SSS 2012 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 3/2012
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
• Lukáš Vlček, Jadwiga Trojan: 53. jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti
(Zakopané, Poľsko) 4
• Tomáš Fussgänger: Veľká Bikfa – objavy v roku 2012 10
• Ján Vicen, Lukáš Vlček, Peter Holúbek: Diera pod Suchým vrchom pri Podlaviciach 17
• Ľudovít Gaál: Črepiny zo štyridsaťročnej histórie jaskyniarstva v Rimavskej Sobote, 2. časť 19
• Dušan Hutka: Z histórie jaskynného potápania v Tisovskom krase – Jazerná jaskyňa 29
• Lukáš Vlček, Pavol Kočiš: Jaskynný systém Piatra Altarului (Bihor, Rumunsko):
dojmy z návštevy Kamenného oltára 36
• Tomáš Fussgänger: Gouffre Berger 2012 40
• Lukáš Vlček: Speleodiversity 2012, Muotathal, Švajčiarsko 43
• Mária Ošková: Speleofotografia 2012 / 16. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky
fotografie s jaskyniarskou tematikou 45
• Lukáš Vlček: Geologicko-náučná mapa Tatier je už na svete! 47
• Jaskynovinky 48
• Spoločenské správy 51
• Summary 56

 

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Kryštálová výzdoba v jaskyni Peştera Piatra Altarului, Bihor, Rumunsko.
Foto: Pavol Kočiš
2. strana obálky: Studnia Wazeliniarzy v Jaskyni Śnieżna Studnia, Tatry, Poľsko. Foto: Artur Romanek
3. strana obálky: Gouffre Berger, Vercors, Francúzsko – Zbyňo Valenta v šachte Puits Garby v hĺbke
–150 m. Foto: Miroslav Vávra
4. strana obálky: Rumunská jaskyňa Peştera Piatra Altarului, priestory nazývané Raj. Foto: Pavol Kočiš
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

Vlastník knihy:      admin