baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2012 4
Názov:      Spravodaj SSS 2012 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      Spravodaj SSS 4/2012
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
• Andrej Renčko, Michal Toropila, Michaela Špalková, Denisa Daňová, Anna Strečanská:
Rádioaktivita v jaskyniach 4
• Bohuslav Líška, Ladislav Gagyi: Priepasť IP na Jasovskej planine 7
• Silvestr Votoupal, Petr Maceček: Jaskyňa Kľúč na Ohništi 10
• Dušan Hutka: Potápačský prieskum tunela Dielik pri Tisovci 14
• Bohuslav Kortman: Ďalšie Humno medzi jaskyňami 17
• Bohuslav Kortman: Malomanínska jaskyňa 20
• Ján Šparec, Miroslav Kardoš: Po rokoch nové objavy v Žiarnej 3 23
• Pavol Pokrievka ml.: Jaskyne v Muráni v masíve Tlstej 24
• Tomáš Fussgänger: Osem priepastí alebo tisíc metrov za jediný deň 29
• Dušan Hutka: Stretnutie potápačov v Tisovci 33
• Dušan Hutka: Z histórie jaskynného potápania na Muránskej planine – jaskyňa Bobačka 35
• Patrik Derfiňák: Správy o jaskyniach na stránkach dobovej tlače 41
• Karol Kýška: Macedónsko – vyvieračka Babuna 43
• Karol Kýška, Dano Hutňan: Expedícia Sardínia 2012 46
• Michal Novák, Olda Štos, Peter Medzihradský: Pyrenejská epopeja Réseau de la Pierre
Saint-Martin –1410 m 51
• Pavel Herich: O estetike, etike a kvalite digitálnych máp jaskýň 58
• Martin Sluka: Disto X 62
• Alexander Lačný: Využitie digitálnych teplomerov v speleologickej praxi II 66
• Speleoaktuality 69
• Lukáš Vlček: Medzinárodný speleologický kongres klope na dvere 74
• Literatúra a spoločenské správy 77
• Summary 80

 

Fotografie na obálke
1. strana obálky: V Severnej vetve (Ramo Nord) jaskyne Grotta del Bue Marino (Sardínia). Foto: Karol Kýška
2. strana obálky: Pred vchodom jaskyne M-1 v masíve Tlstej vo Veľkej Fatre. Foto: Miroslav Brežný
3. strana obálky: Vodná puklina v Pustej jaskyni (Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry)
– snímka z cvičnej záchrannej akcie. Foto: Peter Medzihradský
4. strana obálky: Galerie des Marmites v jaskyni Réseau Pierre Saint-Martin (Francúzsko).
Foto: Peter Medzihradský
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

Vlastník knihy:      admin