baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku
Názov:      Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku
Categories:      Jaskyniarska literatúra
BookID:      966963
Autor:      Zdenko Hochmuth
ISBN-10(13):      966963-4-3
Publikoval:      Slovenská speleologická spoločnosť Katedra geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
Dátum publikovania:      2000
Edition:      Tlač: GRafotLaČ, s.r.o. Prešov
Počet strán:      165
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Úvod
Z tisícov jaskýň, ktoré na Slovensku poznáme, iba menšia časť je oživená vodným tokom. Vodný tok
v podzemí i pre obyčajného návštevníka predstavuje zaujímavý fenomén a kladie otázky: odkiaľ voda
priteká ?, kam mizne ? Pre speleoeológa sú tieto otázky ešte dôležitejšie. Jaskyňu prevažne poznáme z
tých jej častí, ktoré už voda opustila. Tieto sú pre človeka schodnejšie a lepšie prístupné. Avšak voda v
jaskyni, či už prúdiaca v riečisku, alebo vytvárajúca jej výzdobu, je jej tvorcom. Ak chceme pochopiť
podstatu vzniku jaskyne, snáď najlepšie je začať tam, kde ona vzniká, žije plným životom, teda v
častiach, ktoré sú vodou aktívne pretekané, na podzemnom riečisku.
Poznávanie podzemných riečísk je náročnejšie, ako bežný speleologický výskum. Vyžaduje špecializovaný
výstroj a prieskum sa nezaobíde bez odborného poznávania hydrologických javov v podzemí
i na povrchu - cirkulácie, prietokov, režimu, chemizmu podzemných vôd. Vlastný speleologický
výskum potom predstavuje syntézu teoretických koncepcií krasovej hydrografie danej oblasti či lokality,
podporený úrovňou technického zabezpečenia.
Poznávanie častí jaskýň ktoré sú aktívne pretekané.....

Vlastník knihy:      admin