baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: MAPOVANIE JASKÝŇ
Názov:      MAPOVANIE JASKÝŇ
Categories:      Jaskyniarska literatúra
BookID:      80-966963-1-9
Autor:      Zdenko Hochmuth
ISBN-10(13):      80-966963-1-9
Publikoval:      SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
Dátum publikovania:      1995
Počet strán:      81
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

ÚVOD
K vydaniu predkladanej príručky, ktorá je primárne určená pre potreby
speleológov, nás doviedla absolútna absencia podobnej literatúry u nás.
Súčasný stav charakterizuje spontánne a zna čne nejednotné vytváranie máp
jaskýň dobrovoľnými jaskyniarmi. Veríme, že záujemcom pomôže pri ich
prvých pokusoch o znázornenie jaskyne, že bude metodickým materiálom pri
organizovaní mapovacích kurzov pre záujemcov z radov Slovenskej
speleologickej spoločnosti, a pomôže vážnym záujemcom sa v problematike
natoľko zorientovať, aby siahli samostatne po dielach zaoberajúcich sa touto
problematikou hlbšie.

Vlastník knihy:      admin