baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1971 1
Názov:      Spravodaj SSS 1971 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      711
ISBN-10(13):      711
Počet strán:      42
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

S P R A V O D A J
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 1
Rok 1971
Vydalo Múzeum slovenského krasu v Lipt.
Mikuláši

Redakčná rada: Dr. Juraj Bárta, CSc
RNDr. Dušan Kubíny
Vlado Nemec
PhMr. Štefan Roda
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

Obsah
K výročiu  ........... 3
Hodnotenie činnosti Slovenskej
Speleologickej Spoločnosti ........... 6
Základy meraní stavu mikroklímy 
v jaskyniach ........... 15
Organizovanie jaskyniarstva 
v Čechách a na Morave ........... 29
Nové oblastné skupiny SSS ........... 33
Upozornenie ........... 34
Aktuality ........... 35
Prírastky speleologickej knižnice 
MSK za január - marec 1971  ........... 38
Obsah ........... 41

 

Vlastník knihy:      admin