baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1971 3
Názov:      Spravodaj SSS 1971 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      713
ISBN-10(13):      713
Počet strán:      43
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 3
1971
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: Dr. Juraj Bárta CSc
RNDr. Dušan Kubíny
Vlado Nemec
PhMr. Štefan Roda
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

Obsah
Jubileum jaskyne ........... 3
Správa o jaskyniarskom týždni SSS
v Belanských Tatrách 1971 ........... 5
Jaskyňa na Smrekove ........... 9
Návrh koncepcie Jaskyniarskeho
týždňa SSS na rok 1972 ........... 14
Tvorenie a zachovanie ľadu v jaskyniach ........... 17
20 rokov jaskyniarstva v Tisovci ........... 23
Objav belanských jaskyniarov ........... 25
Lokalizujte archeologické a paleontologické nálezy z jaskýň ........... 28
Z materiálov Buletína UIS ........... 31
Aktuality ........... 33
Prírastky speleologickej knižnice MSK ...........  35
Návštevnosť slovenských jaskýň 1970 ........... 40
Obsah ........... 41
Vlastník knihy:      admin