baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1970 1
Názov:      Spravodaj SSS 1970 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      701
ISBN-10(13):      701
Počet strán:      17
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Číslo 1.
Rok 1970
S P R A V O D A J
Slovenskej speleologickej spoločnosti
pri Múzeu Slovenského krasu
v Liptovskom Mikuláši

 

Obsah: 
MSK Liptovský Mikuláš – knižnica
V ý p o ž i č n ý p o r i a d o k .............. 10
 Z o z n a m československých časopisov so speleologickou 
Problematikou .................. 11
Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach
Kras v Československu /do roku 1965/
Krasový zborník /do roku 1962/
Československý kras
Mineralia slovaca
Acta geologica et geographica /do roku 1959/
Zprávy o geologických výskumech
Časopis pro minerologií a geologií /do roku 1967/
Zborník Štátneho geologického ústavu RČS /do roku 1961/
Zborník geologických vied
Vestník Ústredného ústavu geologického
Geologické práce Geologického ústavu Dionýza Štúra
Geologické práce. Zprávy
Geologický zborník SAV
Zborník Čsl.spoločnosti zemepisné 
Geografický časopis SAV
Príroda a spoločnosť
Príroda
Zborník práce o TANAPe
Spravodaj KSPSOP
Ochrana prírody SUPSOP
Ochrana prírody
Krásy Slovenska
Tieto časopisy sú k dispozícií v knižnici MSK
za podmienok, uvedených vo výpožičnom
poriadku knižnice.
1. S.Kámen: “ Za svetlom karbidky.
2. Dobšinská ľadová jaskyňa – 100. výročie objavenia. Krásy Slovenska
Informácie .................. 12


 

Vlastník knihy:      admin