baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1970 2
Názov:      Spravodaj SSS 1970 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      702
ISBN-10(13):      702
Počet strán:      49
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Do digitálnej formy spracoval Zdenko Hochuth

 

S P R A V O D A J
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 2.
Rok 1970
Vydalo Múzeum slovenského krasu v Lipt.
Mikuláši.

 

Redakčná rada
V. Nemec, Ing. M. Erdöš, RNDr. D. Kubíny,
Dr. J. Bárta CSc, PhMr. Š. Roda

 

Spravodaj 1970/2
Obsah
Obnovená Slovenská speleologické spoločnosť začala svoju činnosť ............. 3
Oznámenie o zložení orgánov SSS ........... 5
100 rokov Dobšinskej ľadovej jaskyne ........... 8
Meranie prietoku vody ............ 13
Jaskyniarsky týždeň SSS Dobšinská ľadová jaskyňa ............... 20
Z činnosti oblastných skupín ................. 21
Správy zo sveta ................ 39
Zahraničné novinky knižnice MSK ........ 41
Prírastok kníh a časopisov v knižnici MSK za máj a jún 1970 
vydávaných v ČSSR ..... 44
Príspevky k zoznamu najdlhších a najhlbších jaskýň sveta
DIE HÖHLE, č.2.1969, Viedeň. ......... 42
Bibliografia slovenských bibliografií 1966
Prírastok tlače zo zahraničia ........ 45
Obsah .............. 48

 

Vlastník knihy:      admin