baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1970 3-4
Názov:      Spravodaj SSS 1970 3-4
Categories:      Spravodaj
BookID:      703+4
ISBN-10(13):      703+4
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

S p r a v o d a j
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 3-4.
Rok 1970
Vydalo Múzeum slovenského krasu v Lipt.
Mikuláši.

 

Redakčná rada
V. Nemec, Ing. M. Erdöš, RNDr. D. Kubíny,
Dr. J. Bárta CSc, PhMr. Š. Roda

 

0bsah
Základné tézy návrhu koncepcia rozvoja slovenského jaskyniarstva v rokoch 1971 - 1985 ........... 3
Správa o jaskyniarskom týždni SSS pri Dobšinskej ľadovej jaskyni 1970 ........... 7
Návrh na novú Štruktúru organizovanie jaskyniarskych týždňov SSS ........... 12
Prehľad najdôležitejších predpisov a opatrení pri použití trhacích prác v speleologickom
prieskume ........... 16
Tragédia v Moravskom krase varuje! ........... 22
Úraz v Smolenickom krase ........... 25
Z činnosti oblastnej skupiny č.2 - Spišská Nová Ves ........... 27
Z činnosti oblastnej skupiny č.3 – Rožňava ........... 28
Z činnosti oblastnej skupiny č.5 - Gemer - Licice ........... 30
Z činnosti oblastnej skupiny č.6 – Tisovec ........... 31
Z činnosti oblastnej skupiny č.8 – Jakubovany – Východná ........... 32
Z činnosti oblastnej skupiny č.9 – Liptovský Mikuláš ........... 34
Z činnosti oblastnej skupiny č.10 – Liptovský Trnovec ........... 34
Z činnosti oblastnej skupiny č.11 – Dolný Kubín ........... 35
Z Činnosti oblastnej skupiny č.12 - Ružomberok ........... 36
Z činnosti oblastnej skupiny č.14 – Zvolen ........... 37
Z činnosti oblastnej skupiny č.16 – 60 Terchová ........... 38
Z činnosti oblastnej skupiny č.17 - Dubnica n/Váhom ........... 38
Z činnosti oblastnej skupiny č.18 - Trenčianske Teplice ........... 39
Z činnosti oblastnej skupiny č.19 - Dolné Orešany ........... 40
Z činnosti oblastnej skupiny č.20 - Bratislava ........... 41
Jaskyňa Vlčie diery v Stratenskej hornatine ........... 42
Najdlhšie a najhlbšie jaskyne sveta ........... 46
Jubileá : Peter Droppa 60 ročný ........... 50
Ján Majko 70 ročný ........... 52
Ján Volko-Starohorský 90 ročný ........... 53
Aktuality ........... 56
Vlastník knihy:      admin