baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1972 1
Názov:      Spravodaj SSS 1972 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      721
ISBN-10(13):      721
Počet strán:      44
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
číslo 1
1972
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: Dr. Juraj Bárta CSc
RNDr. Dušan Kubíny
PHMr. Štefan Roda
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

Obsah
O formách práce odborných ručiteľov
v SSS......................................3
Hodnotenie činnosti Slovenskej
speleologickej spoločnosti 1971............6
Správa z návštevy oblastnej skupiny
č.19 v Dolných Orešanoch..................20
Správa z návštevy oblastnej skupiny
č.22 v Čachticiach a č.23
v Blatnici................................21
Pomoc oblastnej skupiny č.1 Košice
-Jasov pri lokalizácii archeologických
nálezov...................................22
Zbierajme trojrozmerné hmotné pamiatky
z jaskýň...........................24
Výzva jaskyniarom – fotoamatérom..........27
Nová oblastná skupina SSS.................28
Zmena vedúceho oblastnej skupiny..........28
Za Aloisom Králom.........................29
Aktuality.................................31
Prírastky speleologickej knižnice MSK za
november 71 – február 72..................35
Návštevnosť slovenských jaskýň
za rok 1971...............................41
Obsah.....................................42

Vlastník knihy:      admin