baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1972 4
Názov:      Spravodaj SSS 1972 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      724
ISBN-10(13):      724
Počet strán:      43
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
číslo 4
1972
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: Dr. Juraj Bárta CSc
RNDr.Dušan Kubíny
PhMr. Štefan Roda
Výkonný redaktor : Ing. Mikuláš Erdös
Grafická úprava : Ján Močiliak

 

O b s a h
Str.
Úvod.......................................3
Základy meračských prác....................5
Aktuality.................................29
Prírastky speleologickej knižnice
MSK.......................................35
Obsah.....................................41

Vlastník knihy:      admin