baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1972 3
Názov:      Spravodaj SSS 1972 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      723
ISBN-10(13):      723
Počet strán:      43
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
číslo 3
1972
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: Dr. Juraj Bárta CSc
RNDr.Dušan Kubíny
PhMr. Štefan Roda
Výkonný redaktor : Ing. Mikuláš Erdös
Grafická úprava : Ján Močiliak

 

Obsah
Správa o jaskyniarskom týždni SSS
Slovenský kras 1972.....................3
Jaskyne Gaderskej a Blatnickej doliny
vo Veľkej Fatre...................10
Z činnosti oblastnej skupiny SSS
č.2 v Spišskej Novej Vsi...............25
Jaskyňa Benšová a Motýlia jaskyňa......28
Aktuality zo
sveta..................................32
Prírastky speleologickej knižnice
MSK za mesiace marec – máj 1972........36
Do pozornosti všetkým členom SSS ! ....39
O expedícií do Bulharska...............40
Obsah..................................41

Vlastník knihy:      admin