baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1973 1
Názov:      Spravodaj SSS 1973 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      731
ISBN-10(13):      731
Počet strán:      51
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

S P R A V O D A J
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo l
1973
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Výkonný redaktor : Ing. Mikuláš Erdos
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

Obsah
str.
V ústrety Valnému Zhromaždeniu Slovenskej
speleologickej spoločnosti.........3
K novým objavom v našich jaskyniach . . .5
Hodnotenie činnosti SSS za rok 1972 . . . 7
Geologické zaujímavosti v okolí jaskyne
Domica . . . . . . . . . . . . . . . 26
Správa o medzinárodnom sympóziu UIS
pre speleoterápiu v Budapešti 1972 . . . .30
Skupina Aquqspael - jaskynní potápači
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Nové objavy v našich jaskyniach . . . . . 35
Zmena vedúcich oblastných skupín . . . . 38
Nové oblastné skupiny SSS . . . . . . . .39
Noví streľeľmajstri v SSS . . . . . . . . 40
Aktuality . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Návštevnosť slovenských jaskýň
za rok 1972 . . . . . . . . . . . . . . .45
Prírastky spe1eo1ogickej knižnice
MSK, november-december 1972 . . . . . . . 46
Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Vlastník knihy:      admin