baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1973 2
Názov:      Spravodaj SSS 1973 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      732
ISBN-10(13):      732
Počet strán:      44
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

S P R A V O D A J
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 2
1973
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

 

Redakčná rada : PhDr. Juraj Bárta CSc
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Dr. Štefan Homza
Ing. Peter Štefanča
Jozef Sucháň
Výkonný redaktor : Ing. Mikuláš Erdös
Grafická úprava : Ján Moličiak

 

 

OBSAH
Str.
Správa z valného zhromaždenia
SSS........................................3
Uznesenie z Valného zhromaždenia
SSS zo dňa 12.mája 1973....................4
Predsedníctvo a riadiace zložky
SSS........................................6
K dočasným Bezpečnostným predpisom
pre členov SSS........................11
Bezpečnostné predpisy pre členov
SSS.......................................13
Aktuality.................................32
Prírastky speleologickej knižnice
MS, január – máj 1973.....................36
Obsah.....................................43

Vlastník knihy:      admin