baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1974 1
Názov:      Spravodaj SSS 1974 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      741
ISBN-10(13):      966963-4-3
Počet strán:      31
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 1
1974
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefanča
Jozef Sucháň
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan
riaditeľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

O b s a h
Redakcia: Úvod...............................................3
Dr. Pavol Mitter: Medzinárodný speleologický
tábor UIS Slovensky kras
1973.............................................5
Ing. Mikuláš Erdös: Slovenský kras vyhlásený za
chránenú krajinnú oblasť...... .....9
Ing. Tibor Sasvári: Medzinárodný výbor pre potápanie
v jaskyniach............ ......11
Ing. Milan Koreň: Vývoj pôd na karbonátových
horninách a krasovatenie.............17
Redakcia: Zo zasadnutia predsedníctva
SSS.............................................21
Ing. Mikuláš Erdös: Novinky z prieskumu vertikálnych
systémov vo svete.........23
M. E.: Aktuality..........................................25
Prírastky speleologickej knižnice
MSK.....................................27

Vlastník knihy:      admin