baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1974 2
Názov:      Spravodaj SSS 1974 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      742
ISBN-10(13):      966963-4-3
Počet strán:      33
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 2
1974
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefanča
Jozef Sucháň
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riaditeľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

Obsah
Redakcia Úvod.................................. ....3
Činnosť SSS za rok 1973... ...4
Vladimír Košel O živočíšstve naších jaskýň. .17
RNDr. Ladislav Novotný Jaskyniari po stopách SNP... 21
Stratenská jasky ňa................22
(ME) Z rozšíreného zasadnutia
Predsedníctva SSS...............23
(ME) Zo zasadnutia Speleologického
poradného zboru Ministerstva
kultúry SSR...........25
Úspech v medzinárodnej fotosú
ťaži so speleologickou
tematikou..............................26
Ďalšia dávka jaskyniarskeho
humoru.................................27
(E. M.) Aktuality...............................29

Vlastník knihy:      admin