baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1974 3
Názov:      Spravodaj SSS 1974 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      743
ISBN-10(13):      966963-4-3
Počet strán:      34
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 3
1974
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefanča
Jozef Sucháň
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riadite ľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

Redakcia Úvod ........... 3
Ing. Marcel Lalkovič Jaskyniarsky týždeň SSS 1974 - Slatinka nad Bebravou ........... 4
Ing. Ján Tulis Predbežné výsledky prieskumu RNDr. Ladislav Novotný a výskum Stratenskej jaskyne ........... 9
Ing. Ján Tulis Desať rokov činnosti oblastnej skupiny v Spišskej Novej Vsi ........... 18
Dr. Juraj Bárta Kultúrno-historická komisia predsedníctva SSS a jej pracovná komisia ........... 22
M. E. Aktuality ........... 26
Prírastky speleologickej knižnice MSK ........... 29

 

Vlastník knihy:      admin