baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1975 2
Názov:      Spravodaj SSS 1975 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      752
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      45
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 2
1975
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Obsah
Redakcia Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ing. Marcel Lalkovič Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti
za rok 1974. . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Petr Hipman Technické pomôcky na prekonávanie
vertikálnych úsekov v jaskyniach. . . . . . 15
Martin Sluka Čistenie priepasti Brázda v Slovenskom
krase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Redakcia O speleologickej výstave vo Zvolene .... .30
Redakcia Zmena adries vedúcich oblastných
skupín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Redakcia Nové oblastné skupiny SSS. . . . . . . . . . 33
Redakcia l. medzinárodná fotografická súťaž
rakúskych jaskyniarov 1977 . . . . . . . . . . 34
Ing. Tibor Sasvári Za Petrom Ošustom. . . . . . . . . . . . . . . . . 37
M. E. Aktuality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
E. Droppová Prírastky speleologickej knižnice MSK. . 41

Vlastník knihy:      admin