baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1975 3
Názov:      Spravodaj SSS 1975 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      753
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      36
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 3
1975
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefanča
Jozef Sucháň
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riadite ľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

Obsah:
Petr Hipman: Technické pomôcky na prekonávanie vertikálnych úsekov v jaskyniach, skladací stĺp ........... 4
Jaskyniarsky týždeň 1975 Borinský kras ........... 14
Libor Jech – Martin Sluka: Dymové trubičky v jaskyniach ........... 18
Matej Gaál: Skúsenosti s fotografovaním v jaskyniach ........... 22
Aktuality ........... 26
Prírastky speleologickej knižnice MSK Júl - október 1975 ........... 31
ŽIARA – výrobné družstvo invalidov vo Zvolene pripravilo výrobu samovýstupného strmeňa ........... 34

Vlastník knihy:      admin