baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1975 4
Názov:      Spravodaj SSS 1975 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      754
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      39
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 4
1975
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada : PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefanča
Jozef Sucháň
Výkonný redaktor : Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor : Alfonz Chovan, riaditeľ MSK
Grafická úprava : Ján Močiliak

 

Obsah:
Petr Hipman: Technické pomôcky na prekonávanie vertikálnych úsekov v jaskyniach, expanzny nit ........... 6
Ing. Pavel Cuker: K problémom ochrany jaskýň ........... 15
Ing. Tibor Sasvári: Prvé výsledky výskumu vyvieračky Teplica v Muránskom krase ........... 17
Ing. Jozef Slačík: Nová speleologická skupina TARCUS v českých zemiach ........... 21
Tibor Kužel: Výsledky prieskumu Svoradovej jaskyne v Nitre ........... 23
Ing. Ján Slančík: Poznatky získané pri odčerpávaní sifónov pomocou násosky ........... 27
Jozef Gaál,  Ľudovít Gaál : Speleologický tábor SSS v Bukovom pohorí (Bükk hegység) v MĽR ........... 31
A k t u a l i ty ........... 36
Vlastník knihy:      admin