baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1976 1
Názov:      Spravodaj SSS 1976 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      761
ISBN-10(13):      761
Počet strán:      38
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 1
1976
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefanča
Jozef Sucháň
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riaditeľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
č. 1/1976
Vydalo Múzeum slovenského krasu Liptovsky Mikuláš v rámci vnútroústavných
informácii pre spolupracovníkov v náklade 700 kusov.
Tlač: Tlačiarne SNP LiptovskyMikuláš, č. 3 3071 0_76
Autentickú elektronickú sadzbu vyhotovil Z. Hochmuth v r. 2016

 

1976/1

Obsah:
Petr Hipman, Zdenko Hochmuth: Technické pomôcky 
na prekonávanie vertikálnych úsekov v jaskyniach . . . . . . . . . 5
Gustáv Stibrányi: Kunia priepasť v Slovenskom krase . . . . . . . . . 17
Ing. Jozef Slačík: Sympózium Medzinárodnej komisie UIS 
pre fyzikálnu chémiu v krase . . . . . . . . . 21
Petr Hipman: Expedícia Monte Canin 76’ . . . . . . . . . 24
Emil Potočník: 20 rokov založenia poľskej jaskyniarskej skupiny
„Sekcja Grotolazów“ . . . . . . . . . 25
Ak t u a l i ty
Potápačské akcie v jaskyniach moravského krasu . . . . . . . . . 28
Kobystan – krajina jaskýň v Azerbajdžanskej SSR . . . . . . . . . 29
Jaskyne v oblasti Dobrudža v Rumunsku . . . . . . . . . 29
Ako sa stravoval praveký človek v Kazachstane? . . . . . . . . . 30
Je treba účinnejšie bojovať proti vandalizmu! . . . . . . . . . 30
Jaskynné kresby na južnom Urale . . . . . . . . . 31
Vzácne nálezy antických predmetov ostrova Capri . . . . . . . . . 31
Archeologické objavy v jaskyni v Iraku . . . . . . . . . 31
Podzemné liečebne ochorení horných ciest dýchacích
na Ukrajine . . . . . . . . . 31
Prírastky speleologickej knižnice MSK, za november – apríl 1976 . . . . . . . . . 33
Vlastník knihy:      admin