baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2003 2 Expedícia Roraima Venezuela 2003
Názov:      Spravodaj SSS 2003 2 Expedícia Roraima Venezuela 2003
Categories:      Spravodaj
BookID:      0302
ISBN-10(13):      isbn 80-966963-2-7
Počet strán:      196
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Spravodaj SSS
2/2003 (špeciálne číslo)
ročník XXXIV
Expedícia Roraima
Venezuela
(január 2003)
Branislav Šmída
Marek Audy
Lukáš Vlček
Ako bola objavená 4. najdlhšia jaskyňa sveta v kvarcitoch
Kryštálové oči
(Cueva Ojos de Cristal)
venujeme:
Lenke, Světlaně a Miške
autori

 

Obsah
Úvod B. Šmída 6
Predvýprava 8
Jak byly objevené Krystalové oči M. Audy 8
Prípravy B. Šmída 10
Národný park Canaima 13
Kvarcitové jaskyne Venezuely 18
Roraima 24
Denník expedície 30
Systematická časť 42
Sektor El Hotel Principal 42
Cueva debajo del Hotel Principal L. Vlček 44
Sektor Cueva Ojos de Cristal 46
Cueva Ojos de Cristal B. Šmída, M. Audy, L. Vlček 46
Cueva del Hotel Guácharos L. Vlček, M. Audy 68
Ponor 007 B. Šmída 71
Cueva Papua 72
Cueva con Cataratita L. Vlček 73
Sektor Cueva Asfixiadora 74
Cueva de Gilberto B. Šmída, L. Vlček 75
Cueva Asfixiadora B. Šmída 76
Cueva Fragmento Marginal L. Vlček 77
Cueva con Bloques de Piedra B. Šmída 78
Sektor Valle con Bosque Tepuyar 80
Grieta de Diablitos Volantes M. Audy 80
Cueva con Puente 82
Gran Caldera B. Šmída 84
Cueva de Arañas Hidrófilas 84
Sektor Cueva Hipotética 86
Cueva Hipotética 86
Tuná Deutá L. Vlček 88
Doble Tubo de Agua 93
El Foso B. Šmída 94
Poza Azul 96
Jaskynná fauna B. Šmída 98
Guácharos M. Audy, B. Šmída 101
K veku objavených jaskýň B. Šmída 104
Náčrt vývoja roraimských jaskýň B. Šmída 106
Kras alebo pseudokras? 106
Podmienenie subhorizontality 106
Pokemon - nový termín pre kvarcitový kras 108
Jaskynné pokemony 110
Fytokras? 111
Prútkovanie M. Audy, B. Šmída 113
5
Príroda tepuy (so zreteľom na Roraimu) B. Šmída 114
História výskumov 114
Geológia 118
Geomorfológia 121
Klíma 124
Flóra 126
Fauna 131
Logistika expedície Roraima 2003 B. Šmída 134
Materiál 134
Prieskum 141
Mapovanie 142
Fotodokumentácia M. Audy 144
Tábor B. Šmída 146
Stravovanie 148
Nebezpečenstvá 150
Zdravie 155
K fyziológii pobytu 158
Náklady 160
Zaujímavosti B. Šmída 161
San Francisco de Yuruaní 161
Pemóni 162
Santa Elena de Uairén 163
Fauna okolo tepuy 164
Na tepuy helikoptérou? 167
Kde získať informácie 168
Kvarcitové jaskyne inde vo svete 170
Expedición espeleológica Roraima 2003 (resumen) 172
Introducción 172
Preparativos 172
El viaje y la logística de la expedición 173
Acerca de Roraima 174
La exploración 175
Cueva Ojos de Cristal 176
Otras cuevas 178
Génesis de las cuevas 179
The speleological expedition Roraima 2003 (summary) 181
Introduction 181
Arrangements 181
Voyage and the action logistics 182
About Roraima 183
Exploration 184
Cueva Ojos de Cristal 185
Other caves 187
Genesis of the caves 188
O autoroch publikácie a účastníkoch expedície 190
Poďakovanie 193

Vlastník knihy:      admin