baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1977 4
Názov:      Spravodaj SSS 1977 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      774
ISBN-10(13):      isbn 80-966963-2-7
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 4
1977
Vydalo Múzeum slovenkého krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta, CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny
Ing. Peter Štefan ča
Jozef Suchá ň
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riadite ľ MSK
Grafická úprava: Ján Mo čiliak

 

Obsah
Redakcia Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Redakcia Predsedníctvo a riadiace
zložky SSS. . . . . . . . . . . . . . 5
Ing. Marcel Lalkovič:
Komisia pre speleologickú
dokumentáciu pri Predsedníctve
SSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ing. Jozef Hlaváč: Správa o odbornom školení
členov Slovenskej speleo-logickej
spoločnosti. . . . . . . . . . . . . . . 14
RNDr. Zdeno Hochmuth: Nové objavy v Červených
vrchoch . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vladimír Košel : Faunistický prieskum v jaskyni
Javorinka (Vysoké Tatry) 20
Ladislav Benedek
Mapovanie a profilovanie
vertikálnych jaskynných systémov
pomocou fotogrametrickej
metódy 23
Ľudovít Gaál -
Pavel Ženiš:
Krátka študijná cesta OS
Rimavská Sobota v pohorí Pilis
v Maďarsku 28
RNDr. Zdeno Hochmuth: Ďalšia hlboká jaskyňa v Poľsku 30
M.E Aktuality 32

 

Vlastník knihy:      admin