baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Jaskyne tam a späť
Názov:      Jaskyne tam a späť
Categories:      Jaskyniarska literatúra
BookID:      tamaspat
ISBN-10(13):      978-80-87604-64
Počet strán:      236
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Jak se stát jeskyňářem (Barbora Appelová, Lukáš Vlček, Martin Golec) . . . 12
Kdo je to vlastně jeskyňář? 12
Jaký by jeskyňář měl být? 12
Co je to jeskyňářství? 13
Proč chodit do jeskyně? 13
Domácí a zahraniční jeskyňářství 14
Přehled užitečných organizací 14
Speleolog nebo jeskyňář? 18
2. Geológia jaskýň (Lukáš Vlček) 19
Čo je kras 20
Krasové horniny 21
Vznik jaskyne v krasových horninách 23
Štruktúrne podmienky vzniku jaskýň 24
Krasová hydrogeológia 29
Alogénny kras – ponory a vyvieračky 30
Typy jaskýň a jaskynných priestorov 32
Jaskynné výplne 35
Geologické minimum pre jaskyniarov 44
3. Vegetace krasových oblastí (Zdeněk Musil) 52
Lesy krasových oblastí 52
Rostlinstvo krasových vod 55
Jeskyně a jejich portály 55
Skály 57
Škrapové stráně a skalní stepi 59
Křoviny 59
Louky 60
Pole a úhory 60
Nepůvodní druhy rostlin v krasu 61
4. Živočichové v jeskyních (Roman Mlejnek, Lukáš Vlček) . . . . . . . . . 62
Jaká je klasifikace živočichů nacházejících se v jeskyních? . . . . . . . 63
Co vše žije v jeskyních? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kouzlo kořenových krápníků . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ochrana života v jeskyních . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Fauna subterranea: doplnok k jaskynnej faune krasových území Slovenska 68
5. Ochrana jeskyní a krasové krajiny (Barbora Appelová,Zdeněk Musil) . . . . 72
Voda v krasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Vliv zemědělství a speciálních opatření ochrany přírody . . . . . . . 74
Jak působí kamenolomy a vápenky? . . . . . . . . . . . . . . . 74
Jeskyně jsou velmi citlivé na vliv člověka . . . . . . . . . . . . . 75
Jak mohou jeskyňáři předcházet poškození jeskyně?. . . . . . . . . 76
Co můžeme ještě udělat pro ochranu krasu a jeskyní? . . . . . . . . 83
6. Jeskyňářství a zákon o ochraně přírody a krajiny v ČR (Antonín Tůma) . . . 85
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) v ČR a Natura 2000 . . . . . . . . . 86
Co říká zákon o ochraně přírody? . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Dokumentace jeskyní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Uzávěry jeskyní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Vlastnictví a správa jeskyní . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Stráž přírody a státní kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Jeskyňáři versus ochranáři? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7. Ochrana jaskýň na Slovensku (Ľudovít Gaál) . . . . . . . . . . . . . 93
Zraniteľnosť jaskýň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Zákonná ochrana jaskýň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Starostlivosť o jaskyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Využívanie a návšteva jaskýň . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8. Jaskyniarska technika (Lukáš Vlček) . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Jaskyniarsky výstroj: oblečenie, obuv, batohy . . . . . . . . . . . 100
Jaskyniarsky výstroj: prilba a svietidlo . . . . . . . . . . . . . . 101
Kopanie v jaskyniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Dokumentácia jaskýň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Bivakovanie v jaskyniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Bezpečnosť a ochrana zdravia . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Speleopotápanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Speleoalpinizmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Základy speleoalpinistickej techniky . . . . . . . . . . . . . . . 107
Praktické tipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
9. Nebezpečí a první pomoc v jeskyních (Barbora Appelová) . . . . . . . . 125
První pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Jak přivolat záchrannou službu. . . . . . . . . . . . . . . . . 131
10. Základy práce s mapou (Ivan Balák) . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Souřadnicové systémy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Mapová díla České a Slovenské republiky . . . . . . . . . . . . . 134
Určení polohy v mapě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Měření azimutového tahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Práce s výškoměrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Náměty k pokročilému využívání GPS . . . . . . . . . . . . . . 149
11. Jak vznikají speleologické mapy (Ivan Balák). . . . . . . . . . . . . 151
Speleologické měřictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Přístroje a pomůcky ke speleologickému mapování . . . . . . . . . 154
Tvorba mapy jeskyně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Zaměření polygonového pořadu . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Měřický zápisník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Zaměření bodů polygonového pořadu . . . . . . . . . . . . . . 161
Trocha matematiky pro základní školu aneb výpočet souřadnic
měřických bodů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Podrobné zaměření podzemních prostor . . . . . . . . . . . . . 164
Základy práce se soupravou DistoX a PocketTopo . . . . . . . . . . 166
Přesnost speleologického mapování . . . . . . . . . . . . . . 167
Zpracování naměřených údajů . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Speleologické mapy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Speleologické mapy v geografických informačních systémech (GIS) . . . 172
Délka, hloubka, výška a denivelace jeskyně . . . . . . . . . . . . 174
12. Speleoarcheológia pre jaskyniarov (Milan Horňák) . . . . . . . . . . 175
Jaskynné sídliská a iné formy úžitkového využitia . . . . . . . . . . 177
Jaskyne ako kultové objekty a pohrebiská. . . . . . . . . . . . . 178
prehľad speleoarcheologických lokalít na Slovensku a v Českej republike . 181
Slovenská pamiatková legislatíva a jaskyne . . . . . . . . . . . . 183
13. Výzkum jeskyní – ohlédnutí do historie (Martin Golec) . . . . . . . . . 185
Proč chodí lidé do jeskyní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Jak se zkoumaly jeskyně v minulosti. . . . . . . . . . . . . . . 186
Od náboženství ke sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Náš dnešní přístup k přírodě . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
První popisy jeskyní a speleologové . . . . . . . . . . . . . . . 188
Proč se objevovaly jeskyně ve 20. století? . . . . . . . . . . . . 189
Češi a Němci, amatéři a profesionálové . . . . . . . . . . . . . 190
Od války do války. KAREL Absolon – s ním nebo proti němu . . . . . . 191
Po válce znovu, jinak a lépe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
14. Vývoj speleoalpinizmu na Slovensku v 70. a 80. rokoch
20. storočia (Gustáv Stibrány) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Speleologická technika či speleoalpinizmus . . . . . . . . . . . . 194
Prehľad pomôcok vyvinutých či vyrobených členmi SSS . . . . . . . 197
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
15. Jednotná evidence speleologických objektů JESO v ČR (Olga Suldovská) . . 203
Historie JESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Uživatelské prostředí a úvodní stránka JESO. . . . . . . . . . . . 206
Jaké údaje JESO eviduje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Administrace systému JESO. . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Mapová aplikace JESOVIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
16. Evidencia a dokumentácia jaskýň na Slovensku (Peter Gažík) . . . . . . 213
17. Slovník pojmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Doporučená literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Vlastník knihy:      admin