baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1978 1
Názov:      Spravodaj SSS 1978 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      781
ISBN-10(13):      isbn 80-966963-2-7
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 1
1978
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Róda
RNDr. Dušan Kubíny CSc.
Ing. Peter Štefanča
Ing. Ján Slančlk
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riaditeľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

Obsah
Redakcia: Úvod 3
Ing. Jozef Hlaváč Správa o činnosti Slovenskej
speleologickej spoločnosti za rok
1977
4
RNDr. Ján Šavrnoch : Kvantitatívne metódy výskumu
chemickej denudácie krasu
18
RNDr. Milan Líška Odborná komisia SSS pre
ochranu
25
Ing. Ján Slančík Odborná komisia SSS pre speleologický
výstroj
26
Redakcia: Zmena vedúcich oblastných
skupín SSS
28
Redakcia: Nové oblastné skupiny 28
Martin Sluka: Speosport 1977 – Rumunsko 29
Aktuality 33

 

Vlastník knihy:      admin