baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1978 3
Názov:      Spravodaj SSS 1978 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      783
ISBN-10(13):      isbn 80-966963-2-7
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 3
1978
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

 

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny CSc.
Ing. Peter Štefanča
Ing. Ján Slančlk
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riaditeľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

Obsah
Redakcia: Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ľudovít Gaál: Prieskum jaskyne Podbaniste v
Drienčanskom krase . . . . . . . . . . 4
Redakcia: Poplachové smernice Jaskyniarskej
záchrannej služby . . . . . . . . . . . 6
Redakcia: Organizačné správy . . . . . . . . . . 7
Jozef Gaál --Ľudovít
Gaál:
Študijná cesta členov OS SSS č. 28
Rimavská Sobota do krasových
oblastí Rumunska v roku 1978 . . . . 8
Redakcia: Prieskum vertikálnych jaskynných
systémov — priepastí vo svete . . . 13
Redakcia:.: Návštevnosť v slovenských
jaskyniach za uplynulý rok 1978 . . . 15
M.E. Aktuality . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Vlastník knihy:      admin