baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 1978 4
Názov:      Spravodaj SSS 1978 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      784
ISBN-10(13):      isbn 80-966963-2-7
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš
Číslo 4
1978
Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny CSc.
Ing. Peter Štefanča
Ing. Ján Slančík
Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riaditeľ MSK
Grafická úprava: Ján Močiliak

 

OBSAH:
Redakcia: Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kolektív: II.Československá speleopotápačská
expedícia Sri Lanka 77´ 4
RNDr. Zdenko Hochmuth: Členovia SSS v krasových oblastiach
Álp . . . . . . . . . . . . . . . 28
Emil Potočník:
Jaskyniari oblast. skupiny č. 5
Šafárikovo na II. Medzinárodnom
stretnutí speleológov v Moravskom
krase . . . . . . . . . . . . 33
PhMr. Štefan Roda - Ing.
Ladislav Rajman:
Sympózium Komisie UIS pre speleoteapiu
speleomedicínu v
Rakúsku 1978 . . . . . . . . . . 35
Milan Vdovjak - Jozef
Miko: Krížovka . . . . . . . . . . . . . . . 38

 

Vlastník knihy:      admin